Porady

Po ufiskalnieniu

pieniądze

Po ufiskalnieniu

i zakończeniu wszystkich procedur związanych z instalacją kasy jesteśmy zobligowaniu do złożenia w terminie 7 dni stosownego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

Na podstawie w/w zgłoszenia i zgłoszenia, które dokonuje serwisant Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje                    w terminie 30 dni decyzję o nadaniu kasie/drukarce tzw. numeru ewidencyjnego. Otrzymany numer nanosimy            w trwały sposób na obudowę kasy/drukarki fiskalnej i wpisujemy do książki urządzenia fiskalnego. Aby zakończyć procedurę związaną z numerem ewidencyjnym zgłaszamy się do Urzędu Skarbowego z książką kasy w celu potwierdzenia wpisania numeru do niej.

Teraz możemy zająć się ulgą na zakup kasy/drukarki fiskalnej.

Ulgę na kasę rejestrująca odliczamy samodzielnie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub za okresy następujące po tym, okresie rozliczeniowym.

Ustawodawca wprowadził ograniczenia w dokonywaniu odliczenia ulgi. Kwota ulgi w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatników,

u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i

9  ustawy od podatku i , urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Warunkiem otrzymanie zwrotu jest złożenie odpowiedniego wniosku do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *