pieniądze
Porady
Po ufiskalnieniu
Po ufiskalnieniu i zakończeniu wszystkich procedur związanych z instalacją kasy jesteśmy zobligowaniu do złożenia w terminie 7 dni stosownego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Na podstawie w/w zgłoszenia i zgłoszenia, które dokonuje serwisant Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje                    w terminie 30 dni decyzję o nadaniu kasie/drukarce tzw. numeru ewidencyjnego. Otrzymany numer nanosimy            w trwały sposób na obudowę kasy/drukarki…