kasyfiskalne.pl Porady

Limit obrotów na kasę fiskalną – ja go ustalić?

Limit obrotów na kasę fiskalną – ja go ustalić?

Limit obrotów na kasę fiskalną – ja go ustalić? W określonych przypadkach przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję sprzedaży swoich dóbr i usług poprzez kasę fiskalną. Jest to uregulowane i wynika klarownie z obowiązujących przepisów prawa. Warto mieć jednak na uwadze, że nie dotyczy to wszystkich podmiotów, ponieważ pojawiają się i jasno określone sytuacje zwolnienia z takiego wymogu. Może to być spowodowane pułapem obrotów, ale i charakterem prowadzonej działalności. 

Kto może uzyskać zwolnienie na kasę fiskalną w związku z limitem obrotów?

Kwestia ewidencji sprzedaży za pomocą takiej kasy jest ustalona zgodnie z zapisami ustawy o VAT. Wynika z niej, że taki obowiązek dotyczy podatników (przedsiębiorców) dokonujących sprzedaży na poczet osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że każdy musi korzystać z kasy rejestrującej od pierwszego dnia działalności czy od pierwszej transakcji. Limit obrotów na kasę fiskalną – ja go ustalić?

Pomocne okazuje się w tym przypadku rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących, które określa różne przypadki, w których podatnik może być odciążony od wspomnianego obowiązku. Aktualne przepisy stanowią, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych może skorzystać z takiego zwolnienia do dnia przekroczenia limitu obrotów określonego w ustawie o wysokości 20 000 zł. Co z kolei w przypadku, gdy dany podmiot kontynuuje już taką działalność? Nie będąc nowym podatnikiem można uzyskać takie odciążenie, jeżeli w poprzednim roku podatkowym kwota obrotu nie przekroczyła 20 000 zł.

Jakich grup przedsiębiorców nie obejmują w ogóle takie zwolnienia?

Na pewno trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, że nie wszystkie grupy przedsiębiorców mogą skorzystać ze zwolnienia, które zostało określone we wspomnianym rozporządzeniu. Rzecz jasna taka ulga nie dotyczy sprzedawców, którzy przekraczają wspomniany pułap finansowy. Oprócz tego jednak zachodzą okoliczności, w których już rozpoczynając sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych trzeba posiadać kasę fiskalną i jest to niezależne od potencjalnie uzyskiwanego obrotu. Takie ograniczenia powiązane są z charakterem prowadzonej działalności, a konkretnie tym jakie dobra i usługi się sprzedaje. Obowiązek posiadania kasy rejestrującej od samego początku dotyczy choćby przedsiębiorców sprzedających: sprzęt fotograficzny, radiowy i telewizyjny, paliwo, perfumy, silniki i części do silników oraz wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Zwolnienia nie będą dotyczyły i określonych punktów usługowych zajmujących się działalnością: kosmetyczną, fryzjerską, lekarską, prawniczą czy gastronomiczną. Takimi wyjątkami są poza tym przedsiębiorcy oferujący usługi wymiany opon oraz naprawy pojazdów silnikowych i motorowerowych, a także prowadzący przewozy pasażerskie w ramach komunikacji samochodowej. Wcześniej należy zatem upewnić się jakie regulacje prawne dotyczą konkretnego profilu działalności, gdyż w przypadku niektórych z nich nie można liczyć na żadne zwolnienia z tego tytułu, nawet w przypadku uzyskiwania obrotów nieprzekraczających ogólnego limitu.

Jakie są zasady ustalania limitu obrotów?

Ustawa o VAT stanowi, że obrotem jest wszystko to, co sprzedający otrzymuje w ramach zapłaty za towar lub usługę, z uwzględnieniem otrzymanych dotacji, subwencji czy innych dopłat, które mają bezpośredni wpływ na cenę. W praktyce należy zsumować cały obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi równolegle sprzedaż dla osób prowadzących działalność gospodarczą, obrotu z tego tytułu nie wlicza się do limitu uprawniającego do zwolnienia.

Z perspektywy osób kontynuujących działalność ważne jest to, że podatnicy, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym limitu 20 000 zł, nie muszą kalkulować limitu proporcjonalnie, ponieważ nie ma znaczenia czy sprzedaż dokonywana była przez pełen rok, czy przykładowo od połowy roku – limit stanowi pełna kwota 20 000 zł. W sytuacji ewentualnego przekroczenia tego pułapu i utraty praw do zwolnienia przedsiębiorca ma dwa miesiące na zakupienie kasy fiskalnej.