kasyfiskalne.pl Prawo

Zasady korzystania z kas fiskalnych w 2022 roku

Kasa fiskalna to dość złożone urządzenie elektroniczne, którego głównym celem jest rejestrowanie sprzedaży towarów lub usług. Udokumentowanie obrotu przedsiębiorstwa jest wymagane ze względu na przepisy obowiązujące na terenie naszego kraju. Można przyjąć, że jeśli dana jednostka prowadzi działalność bezpośrednio lub pośrednio związaną ze sprzedażą towarów/usług, to będziemy zmuszeni do zakupu i używania kasy fiskalnej. Przepisy w naszym kraju zmieniają się jednak dość szybko i ciężko nadążyć za ich aktualną wersją. Jakie więc są zasady korzystania z kas rejestrujących w roku 2022?

Kto musi posiadać kasę fiskalną w 2022 roku?

Aktualny wymóg posiadania kasy w jednostce gospodarczej jest regulowany poprzez ustawę o podatku od towarów i usług. W 111 artykule znajdujemy informację o podstawie prawnej rejestrowania sprzedaży przez konkretnych przedsiębiorców, których główną działalność obejmuje sprzedaż towarów lub usług. Dzieje się tak jednak w przypadku, gdy podmiotem, który nabywa konkretny przedmiot jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności lub jest rolnikiem na ryczałcie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli Twoja firma zajmuje się tylko i wyłącznie handlowaniem z innymi przedsiębiorstwami, to nie jesteś zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Tym samym wiele osób pracujących na podstawie umów B2B, czyli business to bussiness nie musi kupować i uczyć się obsługi tego urządzenia. W ten sposób pracuję wielu programistów, marketingowców czy też architekci i projektanci wnętrz. Dzieje się tak, bo w  przypadku transakcji między dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi dokumentem rejestrującym sprzedaż usługi nie jest paragon, a faktura. W analogicznej sytuacji musimy pamiętać o tym, że osoby prywatne, które są klientami i chcą nabyć produkt lub zamówić usługę muszą być obsługiwane za pomocą kasy fiskalnej.

Zwolnienia z używania kasy fiskalnej

Ustawa decyduje o obowiązku stosowania kasy fiskalnej, ale najważniejsze zdanie należy do Ministra Finansów. To właśnie on, dzięki mocy sprawczej obejmowanego stanowiska może za pomocą rozporządzenia wykluczać konkretne grupy przedsiębiorców z używania urządzenia rejestrującego. Należy jednak pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach. Po pierwsze, zwolnienie działa w trybie terminowym, co oznacza, że określony jest czas jego obowiązywania. Druga sprawa dotyczy warunków zwolnienia z obowiązku. Ministerstwo Finansów może poluźnić zasady dla konkretnej grupy podatników, a dla drugiej, nawet działającej w tej samej branży nie.

Na rok 2022 zdecydowano o przedłużeniu dotychczasowych zwolnień na kolejne dwa lata. Tym samym będą one obowiązywać przez cały 2022 i 2023 rok. Dzięki temu sprzedaż towarów za pomocą kurierów czy paczkomatów nadal  będzie zwolniona z rejestrowania na kasie, o ile dana firma spełnia warunki ustawy. Podobnie będzie w przypadku usług z zapłatą na rachunek, czy na przykład w sprawie zwolnień związanych z dostawą nieruchomości.

Podtrzymanie obowiązujących zasad oznacza, że Minister Finansów w dalszym ciągu dąży do objęcia pozostałych grup obowiązkiem rejestrowania sprzedaży. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia możemy znaleźć także informację o tym, że zmiany w kwestii ewidencjonowania mają być wprowadzane stopniowo do wszystkich sektorów.

Aktualne zasady korzystania z kas

Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniają się zasady rejestrowania, jeśli chodzi o czynności takiej jak: mycie i czyszczenie samochodu, a także podobne usługi, również wykonywane przez samego konsumenta. Od 1 lipca 2022 roku usługi automatycznych myjni zostały więc wyłączone ze zwolnienia, co oznacza, że przedsiębiorcy działający w tej branży będą musieli ewidencjonować sprzedaż usługi na kasie fiskalnej.

Istotna zmiana dotyczy także płatności bez użycia gotówki, za pomocą terminalu. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość zapłaty bezgotówkowej, w każdym miejscu swojej działalności, o ile posiada kasę fiskalną. Jeżeli chodzi o limit sprzedaży, to nie modyfikowano zasad jego obowiązywania i tym samym wynosi on 20 000 zł dla wszystkich podmiotów. Poniżej tej wartości nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Nie zmieniły się także reguły, co do zwolnień z ewidencjonowania jednostek samorządu terytorialnego i rolników ryczałtowych. Aktualny projekt rozporządzenia jest z dnia 22 grudnia 2021 roku i został zamieszczony w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2021 roku.