kasyfiskalne.pl

Działalność gospodarcza a obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jak to wygląda od nowego roku?

Działalność gospodarcza a obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jak to wygląda od nowego roku? Kasa fiskalna nieodłącznie kojarzy nam się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeszcze nie tak dawno przedsiębiorcy musieli wywiązać się z obowiązku jej wymiany na kasę fiskalną online. Niemniej jednak istnieje kilka wyjątków dla podatników, które określają zasady zwolnienia z konieczności jej posiadania. Niestety, coraz mniejsza grupa przedsiębiorców z takowych ulg może skorzystać. Tak więc, kto musi posiadać kasę fiskalną przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a kto z tego obowiązku jest zwolniony?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – kogo obejmuje?

W myśl artykułu numer 11 o podatku od towarów i usług, możemy dowiedzieć się, że każą sprzedaż towarów lub usług, osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także są ryczałtowymi rolnikami, należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej. Można więc łatwo wywnioskować, że obowiązek ten został nałożony praktycznie na każdego przedsiębiorcę. Niemniej jednak od tej zasady są wyjątki. Warto w tym miejscu również wspomnieć o tym, że przedsiębiorcy z poszczególnych branż od zeszłego roku zostali objęci obowiązkiem wymiany tradycyjnej kasy rejestrującej sprzedaż, na kasę fiskalną online. W roku obecnym obowiązek ten został nałożony na kolejne branże.

Kto zwolniony jest z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Wiele wątpliwości budzi wśród przedsiębiorców to, kto z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest wyłączony. Otóż warto ten wątek uściślić i jasno powiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy dokonują dostawy towarów, a także świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, które jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej, która zwolniona została z ewidencjonowania, nie muszą posiadać kasy fiskalnej.

Jednak w tym momencie, warto zastanowić się nad pewną niejasnością. Jak przedsiębiorca powinien postąpić w momencie, kiedy prowadzi on sprzedaż, która zarówno zwolniona jest z ewidencjonowania, a także ta, która ewidencjonowaniu podlega? Wówczas taka sytuacja regulowana jest z paragrafu 3 ustęp 1 punkt 3, w rozporządzeniu Ministra Finansów, możemy przeczytać jasno, że zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w takiej sytuacji, przysługuje przedsiębiorcom tylko i wyłącznie wtedy, kiedy udział obrotów, które uzyskują oni ze sprzedaży zwolnionej, w obrotach ujętych w rozliczeniu ogólnym z poprzedniego roku, nie przekraczał 80%. Możemy wskazać jeszcze jeden wyjątek, który zwalania przedsiębiorców z obowiązku posiadania kasy rejestrującej sprzedaż. Otóż mówimy tu przede wszystkim o sytuacji, w której obroty nie przekroczyły 20 tysięcy złotych. Wówczas ustawodawca, wskazał na konkretną sytuację, w której przedsiębiorca kasy fiskalnej kupować nie musi. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby obrót na rzecz osób prywatnych, a także rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekraczał 20 tysięcy złotych.

Jednak co może zrobić przedsiębiorca, jeśli rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w obecnym już roku podatkowym? Otóż wówczas nie musi on dokonywać zakupu kasy fiskalnej o ile obrót nie przekroczył 20 tysięcy złotych w proporcji do dokonywania sprzedaży na rzecz osób prawnych i rolników ryczałtowych w obecnym roku podatkowym.

W tym momencie warto się również zastanowić jak wygląda sprzedaż wysyłkowa? Otóż Minister Finansów również wspomniał w ustawie o takiej sytuacji. Okazuje się, że w takich przypadkach przedsiębiorcy nie mogą liczyć na ulgę i zwolnienie z obowiązku posiadania kas fiskalnych, jednak zostały w tej ustawie ujęte pewne wyjątki.

W myśl rozporządzenia możemy dowiedzieć się, że dostawcy towaru, którzy w całości otrzymują zapłatę za wyświadczoną usługę za pośrednictwem banku, poczty lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Niemniej jednak w ewidencji dowodów, musi jasno widnieć i zostać udokumentowana czynność, której dotyczyła zapłata, a także osoba czy podmiot, na którego rzecz usługa ta została wykonana.

Pozostali przedsiębiorcy, którzy nie kwalifikują się do żadnego z wyżej wymienionych wyjątków, niestety nie mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku zakupu i rejestrowania sprzedaży z udziałem kasy fiskalnej.