kasyfiskalne.pl Prawo

Jak prowadzić kasę fiskalną w stowarzyszeniu lub fundacji

Jak prowadzić kasę fiskalną w stowarzyszeniu lub fundacji

Podatnicy dokonujący transakcje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić statystykę obrotu oraz stawek podatku należnego przy wykorzystaniu kas rejestrujących. Ważne wydaje się zatem określenie, czy organizacja dokonuje transakcji na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Odpowiedź niejednokrotnie brzmi – tak. Fundacja wykonująca zadanie publiczne ze środków gminy, w ramach którego organizuje np. koncert oraz zarządza sprzedażą biletów. Jak prowadzić kasę fiskalną w stowarzyszeniu lub fundacji? Czy  fundacje zawsze muszą posiadać kasę fiskalną? 

Kogo dotyczy przymus posiadania kasy fiskalnej?

Co do zasady firma sprzedająca własne artykuły bądź usługi osobom fizycznym musi mieć kasę fiskalną. Poprzez osoby fizyczne rozumiani są klienci kupujący produkt bądź usługę we własnym imieniu.

Zwolniona z przymusu posiadania kasy fiskalnej jest firma, której obroty nie przewyższyły 200 tys. zł obrotu w ostatnim roku skarbowym bądź zaczęła działalność w trakcie roku. Należy pamiętać, że w czasie przejścia limitu 200 tys. firma musi zacząć statystykę sprzedaży za pomocą narzędzia fiskalnego i ma na to jedynie dwa miesiące.

Zwolnienie z przymusu używania kasy

Początkująca fundacja może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jakie pozwoli nie prowadzić kasy fiskalnej do czasu przekroczenia rocznego limitu obrotów w wysokości 200 tys. zł, bądź podmiotowo-przedmiotowego, które polega na zachowaniu w pełnej sumie obrotu procentowego udziału prac korzystających ze zwolnień podmiotowych, o ile wskaźnik ten sięga powyżej 80%.

Wybierając zwolnienie podmiotowe należy pamiętać, że do limitu liczy się wszelkich oferowanych przez organizację usługi na rzecz osób fizycznych, a zatem fundacja musi liczyć do limitu 200 tys. zł zarówno wartość sprzedaży biletów na koncerty, jak również uzyskanych należności za szkolenia teatralne dzieci itp.

Jak zacząć wykorzystywanie kasy fiskalnej – ewidencja kasy w urzędzie skarbowym

Reguły używania kas i odliczania kosztów na ich zakup zostały umieszczone w rozporządzeniu Ministra Finansów w kwestii kryteriów oraz warunków technologicznych, jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

W wypadku, kiedy organizacja nie ma możliwości zaczerpnięcia ze zwolnień z przymusu używania kasy fiskalnej, to podstawową czynność, jaką musi zrobić, to złożenie do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego (US) pisemnego zgłoszenia, że chce zacząć ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Powinno być ono złożone przed podjęciem rejestrowania sprzedaży. Musi zawierać wiadomość o liczbie kas rejestrujących, jakie organizacja zamierza wykorzystywać oraz miejscu (adresie) ich stosowania. Jest to jeden z podstawowych warunków zdobycia zwrotu (odliczenia) 90% kosztów zakupu kasy, który jednak nie może przekroczyć 700 zł.

Jakie informacje powinny znaleźć się na rachunku?

Większość fundacji we własnej działalności statutowej ma specjalne źródło finansowania np. ze sprzedaży biletów na tworzone przez siebie spektakle. O obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej decyduje wielkość owej sprzedaży. W tym wypadku fundacja ma przymus rejestrować sprzedaż biletów na kasie fiskalnej, ponieważ kupującymi są osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej. Jest o tym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów oraz usług (VAT).