kasyfiskalne.pl Porady

Kasy fiskalne online – poznaj etapy wdrożeń

etap wdrażania kas fiskalnych

Osoby, które w ramach prowadzonej działalności zajmują się sprzedażą dla osób nieprowadzących działalności są zobligowane do rezygnowania z wykorzystywania kas rejestrujących, które posiadają zapis elektroniczny i papierowy. Powinni zakupić kasę online. Proces wdrożenia został podzielony na etapu. Osoby, które miały wymienić kasy rejestrujące na kasy online z dniem 1 lipca 2020 r., skorzystały z odroczenia obowiązku przez Ministerstwo Finansów. Zatem kto może z tego skorzystać i jak wygląda kwestia określenia nowych terminów?

Kasy fiskalne online – poznaj etapy wdrożeń

Aspekty związane z wprowadzeniem kas fiskalnych online zostały uregulowane w nowelizacji ustawy o podatku VAT, a także w rozporządzeniu odnoszącym się bezpośrednio do kas fiskalnych. Nowelizacja zaczęła obowiązywać 1 maja 2019 r.

I etap wdrażania kas fiskalnych online

W styczniu 2020 r. obowiązek korzystania z kas fiskalnych online odnosi się do przedsiębiorców, którzy:

 • zajmują się usługami napraw pojazdów silnikowych i motorowerów. Także zakładów wulkanizacyjnych, które zajmują się naprawą, zakładaniem, bieżnikowaniem, regenerowaniem, wymianą opon lub kół w pojazdach silnikowych lub motorowerach.
 • zajmują się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, a także gazu dedykowanych dla napędu silników spalinowych.

II etap wdrażania kas fiskalnych online

Kolejny etap odnosi się do osób, które 1 lipca 2020 r, powinny wymienić kasy. Dotyczy to przede wszystkim branży hotelarskiej i gastronomicznej. Odgórnie zostało to odroczone aż do 1 stycznia 2021r. II etap obejmuje przedsiębiorców, którzy:

 • świadczą usługi gastronomiczne o charakterze stacjonarnym jak i sezonowym.
 • świadczą usługi, które związane są z krótkotrwałym zakwaterowaniem.
 • sprzedają węgiel, brykiet i inne paliwa stałe pochodzenia wywodzącego się z węgla, węgla brunatnego, a także koksu i półkoksu, które stosowane są w celach opałowych.

III etap wdrażania kas fiskalnych online

W trzecim etapie wdrożenia kas fiskalnych online dokonano zmiany terminu z 1 stycznia 2021 roku na 1  lipca 2021 roku. Jest to dedykowane dla:

 • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych;
 • przedsiębiorstw budowlanych;
 • usług świadczących przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 • usług prawniczych;
 • obiektów, które trudnią się działalnością poprawiającą kondycję fizyczną. Odnosi się to do kosztów wstępu.

IV etap wdrażania kas fiskalnych online

1 stycznia 2023 roku będzie miał miejsce ostatni etap wdrażania nowych kas fiskalnych online. Wówczas wymiana kas będzie odnosiła się do osób, które sprzedają dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także dla rolników ryczałtowych. IV etap odnosi się do pozostałych podatników.

Kasy fiskalne online – zakup

Dla podatników, którzy muszą dokonać wymiany kasy przewidziana jest ulga, która wynosi maksymalnie 90% ceny, ale nie przekracza 700 zł. Dodatkowo zakup musi mieć miejsce przed upływem 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia ewidencjonowania.

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • reprezentują wyżej wymienione grupy przedsiębiorców i dokonali ewidencjonowania na kasie fiskalnej we wskazanym czasie;
 • wcześniej nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub też elektronicznym zapisem kopii.

Podatnicy VAT, którzy mogą skorzystać z ulgi, mogą ją uzyskać poprzez:

 • odliczenie od podatku należnego w deklaracji VAT za aktualny okres rozliczeniowy. Wartość ulgi nie może przekraczać wartości podatku.
 • w przypadku, gdy wartość ulgi przewyższa aktualną wartość podatku, to można ją odliczyć w następnych okresach.
 • zwrot na rachunek bankowy, jeżeli jej wartość przewyższa wartość podatku VAT.

Podatnicy, którzy dokonują wymiany kasy na kasę fiskalną online, ale nie są wyszczególnieni w trwających etapach, nie mają możliwości skorzystania z ulgi. 

Dlaczego wprowadzono kasy fiskalne online?

Nowe kasy fiskalne online zostały wprowadzone do uszczelnienia systemu podatkowego, co pozwala wyeliminować kolejną lukę prawną w VAT. W ten sposób można zwiększyć liczbę płatności bezgotówkowych, a także unowocześnić protokół komunikacyjny z centralnym repozytorium kas, co pozwala wyeliminować urządzenia utrudniających przebieg kontroli.