kasyfiskalne.pl Porady

Kiedy i kto będzie musiał mieć kasę fiskalną?

Kasa fiskalna - dla kogo

Kasa fiskalna – dla kogo? Ustawa o kasach fiskalnych online, podpisana przez prezydenta, spowoduje stopniowe wycofywanie tradycyjnych kas. Jednak terminy dla poszczególnych branż są różne i przedsiębiorcy muszą na bieżąco zapoznawać się z datami wdrożenia nowych rozwiązań.

Terminy obowiązkowej instalacji kasy online

Zgodnie z pierwotnym terminem, obowiązek stosowanie kas online miał wejść w życie od początku 2018 roku. Wtedy dotyczyłby on wszystkich przedsiębiorców. Od tego czasu Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć okres przejściowy, a obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa, przesunęła kolejne terminy o pół roku. Jak daty wprowadzenia nowych urządzeń rejestrujących kształtują się dla poszczególnych branż?

Od stycznia 2020 roku obowiązek posiadania kasy online ciąży na przedsiębiorstwach, które świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych. Zaliczają się do tego także usługi wulkanizacyjne. Kolejną grupą są sprzedający paliwa.

Od stycznia 2021 roku, a nie od lipca 2020, jak było pierwotnie nakazane,  kasy online instalują hotele i restauracje. Oprócz takich placówek obowiązek ten będzie ciążyć na firmach zajmujących się sprzedażą materiałów przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca 2021 roku kasę online posiadać będzie duża grupa przedsiębiorców. Zobowiązani do wymiany kas zostaną fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i dentyści, firmy budowlane oraz kluby fitness i siłownie.

Pozostali podatnicy, niewymienieni w ustawie, będą mogli działać na obecnych kasach aż do momentu ich wyeksploatowania lub do zajęcia całej pamięci. Kasy, które będą elektronicznie zapisywać kopie, mogą pozostawać w sprzedaży do końca 2022 roku, co oznacza, że kasy zakupione w ostatnim możliwym terminie posłużą sprzedawcy jeszcze przez kilka lat.

Co zrobić z nieużywaną kasą?

Ministerstwo Finansów przygotowało refundację do zakupu kas fiskalnych online. Według rozporządzenia ulga może wynieść nawet 90% wartości netto urządzenia, lecz kwota ta nie może przekraczać 700 złotych. Co ważne, nie trzeba nigdzie zgłaszać nowej kasy. Aby otrzymać ulgę, wystarczy kupić kasę w ciągu pół roku od daty rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, co jasno wynika z treści ustawy.

Przesyłanie i zarządzanie danymi z kas online

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem, na którym ciąży odpowiedzialność zarządzania danymi z kas online. Może on w każdym momencie udostępnić je Ministrowi Finansów lub poszczególnym jednostkom administracji skarbowej, czy urzędom skarbowym. Szef KAS prowadzi także Centralne Repozytorium Kas, co znaczy, że może formułować zapytania do kas. Pełni również funkcję administratora danych.

Nowe kasy posiadają funkcję przesyłania danych do CRK. Odbywa się to za pomocą sieci teleinformatycznej. Wszystkie informacje gromadzone są w celach kontrolnych. Podlegają one również analizie.

Do CRK przesyłane są przeważnie dane z paragonów i inne zdarzenia, zapisywane w pamięci kasy fiskalnej. Mowa tu m.in. o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatkowych, zmianie danych firmy oraz okresowych przeglądach urządzenia.

Kasa fiskalna – dla kogo? W jakim celu doszło do zmian?

Wielu przedsiębiorców jest zaniepokojonych wprowadzeniem do użytku nowych urządzeń. Jednak ustawa ma na celu zabezpieczenie finansowe państwa, a przejęcie kontroli nad kasami to duży krok w wykrywaniu potencjalnych oszustw podatkowych. Ustawodawca przedstawił, jakie założenia powinny spełniać nowe kasy:

  • uszczelnienie luki w VAT,
  • wzrost liczby płatności bezgotówkowych; coraz szersze zastosowanie pieniądza elektronicznego i dostęp do elektronicznych dowodów sprzedaży,
  • zastosowanie nowych protokołów komunikacyjnych w nowych urządzeniach i przesyłanie ich do CRK,
  • szybkie wycofywanie z obiegu starych urządzeń, które są trudne do skontrolowania.

Powyżej przedstawiona nowelizacja ustawy weszła w życie 1. maja 2019 roku. Jej niewątpliwą zaletą jest jej stopniowe wprowadzanie. Oznacza to, że poszczególni przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzania nowoczesnych kas online w innych terminach. Zarówno producenci jak i firmy będą mieli czas na przygotowanie się do wyzwań, które niesie nowe prawo.