Zmiana adresu użytkowania kasy fiskalnej
Ewidencja sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących jest obowiązkiem każdego podatnika, który dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i nieprowadzącym własnej działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Kasa fiskalna ma zawarte informacje dotyczące podatnika, takie jak: nazwę firmy, bądź imię i nazwisko podatnika NIP czy adres użytkowania kasy fiskalnej. Szczególnie warto mieć na uwadze, że ten ostatni parametr jest niezwykle istotne i przy każdorazowej zmianie adresu należy zawrzeć takie informacje w kasie fiskalnej. Odstąpienie…