Prawo

Rezygnacja z kasy fiskalnej w 2022 roku

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Czy rezygnacja z kasy fiskalnej jest możliwa? Wraz z nowym rokiem w życie weszło wiele nowych przepisów. Dotyczącą one również prowadzenia działalności gospodarczej. Co za tym idzie także posiadania kasy fiskalnej. Czy zatem w 2022 roku można zrezygnować z jej posiadania? Tak, jest kilka przesłanek prawnych, które na to pozwalają.

Kto obecnie musi ją posiadać?

Mówi o tym artykuł 111 ustawa 1 “Ustawy o VAT”. Brzmi on następująco: “Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”. Sama definicja jest dosyć rozbudowana oraz może wskazywać, że ustawa ta dotyczy niemalże każdego przedsiębiorcy. Są jednak od niej wyjątki.

Czy mogę zrezygnować z kasy fiskalnej?

By tak się stało, musi zostać spełnionych kilka kluczowych kwestii. Pierwsza z nich to sytuacja, gdy przedsiębiorca w ubiegłym roku nie przekroczył limitu 20 000 zł obrotu z tak zwanego tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, a także nie wykonuje czynności zawartych w paragrafie czwartym, ustawy pierwszej rozporządzenia Ministra Finansów.

Należy podkreślić, że prawo to dotyczy również  podatników, którzy rozpoczęli poprzedni rok podatkowy dostawą towarów lub świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzili własnej działalności gospodarczej, ale także rolników ryczałtowych. Wszystko to pod warunkiem, że obrót z tego tytułu nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. W tym przypadku jednak nie dotyczy to również wszystkich podmiotów.

Wyjątki stanowią działalności, które zostały wymienione w sposób szczegółowy w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Podlegają one ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. W tym przypadku bez względu na wysokość obrotu, który udało się uzyskać. To jednak niejedyny przypadek. Dotyczy on również tych podatników, którzy wcześniej utracili prawo do wymienionego wcześniej zwolnienia.

Zasady, które pozwolą pożegnać się z kasą fiskalną

Z kasą fiskalną w 2022 roku mogą pożegnać się osoby, spełniające następujące wymagania prawne:

  • podatnik w ubiegłym roku, tj. 2021, nie przekroczył limitu 20 000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych,
  • nie wykonywał czynności obowiązkowo podlegających ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej,
  • nie utracił w roku 2020 lub we wcześniejszych latach prawa do korzystania z powyższego zwolnienia.

Warto zwrócić także uwagę na to, że przedsiębiorca, który spełnia powyższe kryteria jest zwolniony z prowadzenia kasy fiskalnej również wtedy, gdy dobrowolnie rozpoczął ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy. W tym przypadku ma możliwość dokonania tego w dowolnie wybranym terminie. Należy również pamiętać, że taki podatnik, może z niej zrezygnować, przy założeniu, że w poprzednim roku obrót konsumencki również nie przekroczył  20 000 zł.

O tym musisz pamiętać…

Gdy będziemy już zwolnieni z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej, to trzeba mieć na uwadze fakt, iż może istnieć obowiązek zwrotu ulgi na jej zakup, w sytuacji, gdy nie minęły trzy lata od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za jej pośrednictwem.

Pomimo tego, że sam proces rezygnacji z kasy fiskalnej w roku 2022 może wydawać się skomplikowany, to nie należy się do niego zrażać, lecz na spokojnie przeanalizować swoją sytuację prawną. Obecnie firmy oraz przedsiębiorstwa starają się uzyskiwać jak największą dynamikę pracy, oraz osiągać wysokie zyski za sprawą różnego rodzaju udogodnień, również tych na płaszczyźnie formalno-prawnych. Często posiadanie kasy fiskalnej to swego rodzaju nawyk czy przypadłość, której ciężko się wyzbyć. Pamiętajmy jednak, że możliwość skorzystania z prawa do rezygnacji z jej posiadania należy wykorzystać. Poniesie to za sobą szereg pozytywnych aspektów dla naszej działalności. W trakcie procesu rezygnacyjnego warto zapoznać się również z krokami, które będziemy musieli wykonywać po zlikwidowaniu w naszej placówce wspomnianej już wcześniej kasy fiskalnej.