Prawo

Kasy online

nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2019 roku Ministerstwo Finansów szykuje zmiany dotyczące kas fiskalnych wprowadzając nowe rozwiązania w tym zakresie.
Podstawowym elementem zmiany będzie tzw. Repozytorium Ministerstwa Finansów to nic innego jak serwer komputerowy zbierający dane z kas nowego typu potocznie nazywanymi kasami online, które będą na wyposażeniu Podatników.
Proponowane zmiany są na dzień dzisiejszy na etapie projektu, który musi jeszcze przejść procedurę notyfikacji w Unii Europejskiej ale z informacji z rynku branżowego można założyć, że zmiany jakie nas czekają będą wyglądać tak jak o nich piszą portale branżowe i podatkowe.
Jednym z założeń nowego rozporządzenia ma być wyeliminowanie z rynku kas tradycyjnych na 2 rolki, tego typu urządzenia przestaną być sprzedawane już do końca 2018 roku.
Ministerstwo Finansów opracowało wstępny harmonogram wymian kas bez względu na rodzaj urządzenia jakie posiadamy.

Harmonogram przedstawia się następująco :

– do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
– do 30 czerwca 2019 kasy online muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
– od 1 stycznia 2020 roku na kasy online musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
– Pozostali podatnicy od 1 stycznia 2023 roku nie zakupią już kas innych jak online.

Według projektu Podatnik, który zakupi i ufiskalni swoją kasę w obowiązującym dla niego terminach będzie miał prawo do skorzystania z ulgi na zakup urządzenia w wysokości 90% wartości netto urządzenia nie więcej jednak niż 1000 zł.
Oczywiście w chwili kiedy na rynku pojawią się już kasy online, każdy bez względu w jakiej branży funkcjonuje będzie mógł je nabyć zachowując prawo do w/w ulgi.