kasyfiskalne.pl Prawo

Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych 2018

nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych 2018

27 grudnia 2017 roku podpisano nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas na 2018 rok, czyli nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych.

Można powiedzieć, że nowe rozporządzenie jest w znacznym stopniu odbiciem regulacji, które obowiązywały do końca 2017 roku. Nowością są nowe grupy podatników, które utraciły zwolnienia. Wśród najważniejszych zapisów nowego Rozporządzenia znajdziemy:

  • utrzymanie limitu obrotu na poziomie 20.000 zł,
  • w zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe,
  • w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
  1. usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  2. usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  3. usługi w zakresie wymiany walut z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.
  • w/w czynności zwolnione ze stosowania kas fiskalnych tracą moc z dniem 31 marca 2018 roku,