Prawo

Sprzedaż sezonowa a ewidencja na kasie fiskalnej – co musisz wiedzieć?

ewidencja na kasie fiskalnej

Decydujesz się na sprzedaż sezonową? To jedna z najbardziej atrakcyjnych form łatwego zarobku, który dopasowany jest do aktualnych potrzeb szerokiego grona osób. Musisz jednak pamiętać, że taka forma prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia Cię z obowiązku ewidencjonowania uzyskanych przychodów w kasie fiskalnej. Co musisz wiedzieć, by spełniać wszystkie wymogi? Przyjrzyj się zagadnieniu z bliska. Gotowy na garść praktycznych wskazówek?

Kiedy mówimy o sprzedaży sezonowej?

Zanim będziesz zagłębiać się w szczegóły, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest sprzedaż sezonowa i czy dotyczy Twojej działalności. O sprzedaży sezonowej mówimy wówczas, gdy Twoja działalność gospodarcza prowadzona jest jedynie przez kilka miesięcy w całym roku rozliczeniowym.

Z jakich przepisów prawnych wynika obowiązek ewidencjonowania przychodów ze sprzedaży sezonowej w kasie fiskalnej?

Na samym wstępie zaznaczyć należy, że nie ma żadnych fakultatywnych przepisów, które określałyby zasady ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej, które uzyskane zostały ze sprzedaży sezonowej. W związku z tym należy przyjąć, że także w tym przypadku będą obowiązywać przepisy ogólne. Art 11 ustawy o VAT jasno wskazuje, że do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zobligowany jesteś, gdy dokonujesz sprzedaży na rzecz innych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych.

Czy zawsze występuje obowiązek ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej, które wynikają ze sprzedaży sezonowej?

Ustawodawca przewidział kilka wariantów, które sprawiają, że będziesz zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania przychodów, które wynikają ze sprzedaży sezonowej. Z całą pewnością należy jednak w tym celu spełnić kilka niezbędnych przesłanek. Wszelkie niezbędne wytyczne zostały zawarte we właściwym rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju, w sprawie zwolnień z obowiązku  prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Analizując rozporządzenie można wyróżnić zwolnienia podmiotowe oraz przedmiotowe.

Zwolnienia podmiotowe

Zwolnienia podmiotowe dotyczą limitu sprzedaży. Jeśli przekroczysz próg 20 000 zł, wówczas będziesz zobligowany do ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej, wynikających ze sprzedaży sezonowej.

Co jednak najważniejsze, próg 20.000 zł określany jest tylko w ramach sprzedaży osobom fizycznym bądź ryczałtowanym rolnikom. Jeśli będziesz prowadzić sprzedaż dla innych firm, wówczas ustalając limit sprzedaży uwzględnia on tylko obrót na rzecz osób prywatnych czy rolników ryczałtowych.

Co ciekawe, wykonywanie niektórych czynności pomimo nieprzekroczenia progu 20 000 zł, wiązać się będzie z obowiązkiem ewidencjonowania przychodów. Do najbardziej popularnych zalicza się:

  • dostawy perfum oraz wód toaletowych,  z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  • dostawy wyrobów z metali szlachetnych,
  • dostawy z wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (powyżej 1,2%),
  • usługi kulturalne oraz rozrywkowe, wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz inne, które odnaleźć można w §4 omawianego wcześniej rozporządzenia.

Zwolnienia przedmiotowe

Oprócz zwolnień podmiotowych wyróżnić można także zwolnienia przedmiotowe. To zakres, który obejmuje dane czynności, których wykonywanie nie rodzi obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Cała lista zwolnień przedmiotowych zawarta została w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju.

Do najbardziej popularnych działań należą usługi noclegowe i inne usługi towarzyszące, które wykonywane są w takich obiektach jak między innymi hotele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty o charakterze hotelowym, które dotyczą wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci.