Porady

Limit obrotów na kasę fiskalną w 2023 roku – ja go ustalić?

2023 rok niesie ze sobą szereg zmian, które dotykają różnych sfer życia i taka zmiana dotyczyć będzie kwestii kas fiskalnych. Od początku tego roku można było usłyszeć o kasach fiskalnych z kopią elektroniczną i ich wycofaniu ze sprzedaży. Na ich miejsce mają wkroczyć urządzenia  sprzedawane tylko w wersji wirtualnej bądź online. Jeśli interesuje Cię ten temat, jesteś przedsiębiorcą bądź planujesz założenie działalności gospodarczej, ten artykuł jest dla Ciebie. 

Kto skorzysta na zwolnieniach z kas fiskalnych?

Pierwszym krokiem do dowiedzenia się, czy możesz skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej jest pozyskanie informacji o tym, czy przedsiębiorstwo oferuje towary i usługi, które nie są uwzględnione na liście z § 4 rozporządzenia. Rozporządzenie informuje i w kilku wariantach przedstawia rodzaje zwolnień z kasy fiskalnej.

Na rozporządzeniu skorzystają ci, którzy generują niskie obroty w ramach sprzedaży. Zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek czy też zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej, dzierżawa gruntów i dostawa nieruchomości  zostanie zachowane.

Na zwolnieniu z kasy fiskalnej skorzystają również osoby, które będą mogły odliczyć 700 zł za każde nabyte urządzenie pod warunkiem terminowego zainstalowania urządzenia oraz pokrycie całości ceny urządzenia za jednym razem (udokumentowane odpowiednią fakturą).

Jaki jest limit do zwolnienia z kasy fiskalnej?

Jak zostało wspomniane wyżej, aby móc skorzystać z tego zwolnienia w 2023 roku, spełnić trzeba określone warunki, które zamieszczone są w przepisach prawnych. Nie zmienił się fakt zwolnienia z kasy fiskalnej osób fizycznych i rolników ryczałtowych, których obrót ze sprzedaży nie przekracza 20 000 zł.

Do przychodu nie zaliczamy pieniędzy pochodzących ze sprzedaży nieruchomości, środków trwałych, wartości prawnych (podlegających amortyzacji) i niematerialnych. Wymagane jest potwierdzenie tych czynności stosowną fakturą.

Obowiązkowe kasy online – dla kogo?

Art. 145b ustawy o VAT dokładnie informuje na kim ciąży obowiązek zmiany kasy na kasę online oraz o okresie, w którym  jeszcze można odnotowywać sprzedaż konkretnych towarów. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, na które ten obowiązek nie został nałożony wcześniej, będą mogły korzystać z kas starszego typu aż do ich ostatecznego wyeksploatowania. Kasy z papierowym zapisem kopii stopniowo zostaną wycofane z rynku i zastępowane przez nowocześniejsze metody ewidencji.

Kasa fiskalna – kogo obowiązuje?

Wyżej przeczytać można o osobach fizycznych oraz rolnikach ryczałtowych, których sprzedaż w ubiegłym roku rozliczeniowym nie przekroczyła 20 000 zł, których nie dotyczy obowiązek rejestracji sprzedaży towarów i usług na kasie fiskalnej. Nie ma konieczności, aby kasę fiskalną posiadali podatnicy, w których przypadku sprzedaż zwolniona z obowiązku odnotowywania wynosi nie mniej niż 80% ogółu sprzedaży.

Kasy fiskalne są obowiązkowe na myjniach samochodowych, bez względu na to, jaki dochód generują. Wstępnie zmiana kas fiskalnych miała mieć miejsce w lipcu ubiegłego roku, jednak ministerstwo finansów uznało, że z powodu problemów z dostępnością urządzeń fiskalnych, ich montażem i instalacją, należy odroczyć w czasie obowiązek posiadania kasy.

Kasa fiskalna a terminal płatniczy

Do końca roku 2024 przedsiębiorcy zobligowani są do zintegrowania kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. Podobnie jak w przypadku myjni samochodowych kasy online miały być kompatybilne z terminalami już w ubiegłym roku jednak ze względu na zaistniałe problemy techniczne, termin został przesunięty.

Różnica między kasą online a wirtualną

Nie należy utożsamiać kasy wirtualnej z kasą online. Nie jest to to samo, ponieważ główną różnicą jest fakt, że kasa online jest fizycznym urządzeniem połączonym z Internetem, podczas gdy kasa wirtualna to aplikacja zainstalowana np. na terminalu. Kasa wirtualna, a więc oprogramowanie znajdujące się na urządzeniach musi zostać zaakceptowane przez Główny Urząd Miar. Aby uzyskać aprobatę wspomnianego urzędu, aplikacja musi spełniać sztywne wymogi.