Porady

Działalność prawnicza, a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Czy działalność prawnicza wymaga posiadania kasy fiskalnej Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie świadczenie usług prawniczych, stoją przed wieloma dylematami.

Czy działalność prawnicza wymaga posiadania kasy fiskalnej? Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie świadczenie usług prawniczych, stoją przed wieloma dylematami. Jednym z nich jest to, czy w przypadku tego typu działalności, niezbędna jest kasa fiskalna. Klientami prawników są osoby fizyczne, a udzielanie im pomocy, nosi de facto znamiona sprzedaży. Jednak czy niezbędna jest rejestracja każdorazowej usługi w systemie fiskalnym?

Działalność prawnicza, a posiadanie kasy fiskalnej

W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji, z wykorzystaniem kas rejestrujących, usługi prawnicze zostały zakwalifikowane jako te, które nie podlegają obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z tym, co do zasady kasa fiskalna, dla prawników prowadzących własną działalność, nie jest obowiązkowa.

Nie mniej jednak od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Wówczas prawnik musi spełnić odpowiednie wymogi, by z takiego obowiązku mógł on zostać zwolniony. W pierwszej kolejności zastanówmy się, jakie usługi zostały zakwalifikowane do usług prawniczych. Obejmuje je grupa 69.10.Z PKD i wlicza się do niej:

  • Reprezentowanie interesów jednej ze stron przeciw stronie drugiej, zarówno przed sądem jak i przed inną instytucją orzekającą, przez adwokatów, prawnych radców, a także pod ich nadzorem.
  • Doradztwo i reprezentowanie w sprawach: cywilnych, karnych, w przypadku sporów pracowniczych, w przypadku przygotowywania dokumentów, w przypadku sprawdzenia statutów umów.
  • Przygotowywanie dokumentacji praw autorskich i dokumentacji patentowej.
  • Przygotowanie dokumentów prawnych jak np. testamentów i pełnomocnictw

Powyżej wymienione czynności, zostały uznane za usługi prawnicze i zostały wykazane w § 4 ust. 2 pkt g.ww i grupa, w myśl tej ustawy, nie może skorzystać z możliwych zwolnień w zakresie klasy fiskalnej, zarówno przedmiotowo jak i podmiotowo. Kiedy więc nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży fiskalnej? Otóż usługi prawnicze, mogą być zwolnione z ewidencji fiskalnej, to wszystkie te, w których nie dochodzi do sprzedaży bezpośredniej pomiędzy nabywcą i sprzedawcą. Oznacza to, że usługi te są świadczone przez środki masowego przekazu jak np. Internet. Jest to model sprzedaży pośredniej, w którym nie dochodzi do bezpośredniego spotkania zarówno nabywcy jak i sprzedawcy.

Jednocześnie jednak całe wynagrodzenie prawnika, za sprzedane przez niego usługi, musi być dokonane w taki sposób, by można było jednoznacznie stwierdzić realną wysokość otrzymanej kwoty, a także dokładnie stwierdzić, za jaką usługę została ona zapłacona. Powinno się więc tego dokonać na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy lub na rachunek kasy spółdzielczej, oszczędnościowo-kredytowej, której prawnik jest członkiem.

Działalność prawnicza. Kiedy obejdzie się bez paragonu? Podsumowanie

Oczywiście istnieją, jak już wspomnieliśmy, usługi prawnicze, których sprzedaż nie wymaga paragonu. Oznacza to, że dopuszczono możliwość zwolnienia z obowiązku każdorazowej ewidencji na kasie fiskalnej, sprzedaży usług prawniczych. Jednak, by mogło się tak stać, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • Po pierwsze, prawnik świadczący usługę, musi otrzymać swoją zapłatę, za pośrednictwem banku, poczty lub na rachunek własny czy też kasy spółdzielczo- oszczędnościowej. Dodatkowo z ewidencji dowodów, musi być on w stanie wykazać, jakiej konkretnej czynności, dotyczyła dana zapłata.
  • Drugim warunkiem jest zaś to, by usługi, które świadczy prawnik były wykonywane na odległość, za pomocą dostępnych środków komunikacji jak np. przez Internet czy przez telefon. Ważne by nie doszło do bezpośredniego spotkania sprzedawcy i nabywcy danej usługi. Rezultat może być również, tylko i wyłącznie przekazany za pomocą środków umożliwiających komunikację na odległość.

Należy także pamiętać o tym, że zwolnienie z obowiązku rejestracji sprzedaży usług na kasie fiskalnej, może zaistnieć tylko wtedy, gdy oba te warunki zostaną spełnione łącznie.