kasyfiskalne.pl Porady

Fiskalizacja kasy lub drukarki fiskalnej

porady fiskalne - pytania

Sam zakup i zaprogramowanie kasy fiskalnej czy drukarki fiskalnej nie czyni z nich jeszcze urządzeń fiskalnych w rozumieniu stosownych przepisów. Najważniejszą czynnością jest fiskalizacja kasy czy drukarki  czyli uruchomienie modułu fiskalnego przez uprawniony serwis polegający na wpisaniu numeru NIP do kasy i przeprowadzenie fiskalizacji zgodnie ze stosownymi procedurami.

Przedstawiam tutaj kolejne etapy fiskalizacji.

  • Należy poinformować Urząd Skarbowy o zamiarze instalacji urządzeń fiskalnych na co najmniej 1 dzień przed fiskalizacją.
  • Po fiskalizacji, należy w terminie do 7 dni, złożyć w Urzędzie Skarbowym, zawiadomienie o tym fakcie.
  • Na podstawie w/w  zawiadomienia, Urząd Skarbowy w trybie pisemnym, nada kasie fiskalnej Numer Ewidencyjny, który właściciel obowiązany jest w sposób trwały umieścić na obudowie urządzenia fiskalnego.

Stosowne zgłoszenia oczywiście dokonujemy na odpowiednich drukach, które udostępnia nam serwis.