Porady

Fiskalizacja urządzenia fiskalnego

zadaj nam pytanie - porady fiskalne

Fiskalizacja urządzenia fiskalnego

Jak już mamy zaprogramowane swoje urządzenie możemy przystąpić do szkolenie z jego obsługi.

Osoba prowadzącą szkolenie prowadzi je pod kątem przekazania wiedzy z zakresu:

  • sprzedaży na kasie
  • procedury stornowania i anulowania paragonów
  • raportowania kasy ( raport dobowy, raporty okresowe wraz z miesięcznym, raporty statystyczne ze sprzedaży itp.)
  • innych czynności związanych z obsługą kasy

Po przeprowadzonym szkoleniu i zweryfikowaniu wiedzy z zakresu jej obsługi możemy przejść do fiskalizacji kasy.

Szkolenie może przeprowadzić osoba, która zna obsługę urządzeń i jest w stanie tą wiedzę przekazać tak ufiskalnienie urządzenia musi wykonać uprawniony serwisant.  Fiskalizacja polega na wpisaniu numeru NIP do modułu fiskalnego i uruchomieniu go.

Wprowadzenie błędnego numeru NIP do kasy i ufiskalnienie jej powoduje konieczność wymiany modułu u producenta urządzenia. Z powyższego powodu serwis dokłada wszelkich starań aby nie dochodziło do takich sytuacji. Dlatego, gdy ufiskalnienie odbywa się w obecności Klienta, serwisant najczęściej prosi go o własnoręczne wpisanie numeru NIP w książkę kasy i potwierdzenie go podpisem. Od tego momentu Klient odpowiada za poprawność wpisanego przez siebie numeru NIP, a serwisant za jego wprowadzenie do pamięci kasy.


Po ufiskalnieniu serwisant wręcza Podatnikowi wstępnie wypełnione zgłoszenie podatnika, które należy uzupełnić o swoje dane i w terminie do 7 dni dostarczyć do Urzędu Skarbowego. Przed wysłaniem lub dostarczeniem osobistym zgłoszenia należy dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Za złożenie zgłoszenia z błędami ( np. wpisanymi przez serwisanta kasy ) odpowiada Podatnik, który później jest zobowiązany do skorygowania błędów.