Porady

Pierwszy krok przed fiskalizacją

porady fiskalne - pytania

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania

Jeżeli mamy już wybrane urządzenie fiskalne, które chcemy zainstalować u Siebie należy powiadomić odpowiedni Urząd Skarbowy. Realizujemy to poprzez zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania.

Stosowne zawiadomienie składamy w formie pisemnej do Naczelnika Urzędu Skarbowego informując w nim o dacie rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży  na kasach/drukarkach fiskalnych, ich liczbie i adresie instalacji.

Wskazany termin na dokumencie jest ostateczną datą ufiskalnienia urządzenia fiskalnego.  Nie dotrzymanie terminów z zawiadomienia nie jest wykroczeniem skarbowym jednakże może spowodować zakwestionowanie prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy/drukarki fiskalnej.

Powyższe zawiadomienie nie jest wymagane jeżeli instalujemy w swoim przedsiębiorstwie kolejne urządzenia fiskalne.