Porady Prawo

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej – ulgi i obowiązki

Kasy fiskalne są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Obowiązek ich stosowania dotyczy wielu przedsiębiorców, jednak nie wszyscy wiedzą, czy obejmuje on także firmy budowlane. W niniejszym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości i wyjaśnimy, kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw budowlanych.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z konieczności ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług. Dzięki kasie rejestrującej możliwe jest skrupulatne rejestrowanie wszystkich transakcji, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i uczciwości w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Warto zacząć od podstaw. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. To jasno sformułowane prawo podatkowe wydaje się sugerować, że przedsiębiorcy budowlani również powinni posiadać kasy fiskalne.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – podstawa prawna

Czy jednak istnieją jakieś wyjątki od tego obowiązku? Okazuje się, że tak. Zgodnie z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, Minister Finansów może zwolnić niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów szczegółowo określa zakres tych zwolnień.

Niestety, usługi budowlane nie zostały uwzględnione w załączniku do rozporządzenia jako czynności zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Czy usługi budowlane są zwolnione podmiotowo z ewidencjonowania kasy?

Pomimo braku zwolnienia podmiotowego dla usług budowlanych, istnieją sytuacje, w których przedsiębiorstwa budowlane nie muszą używać kas fiskalnych. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie obejmuje czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia ewidencjonowania w danym roku podatkowym. Jednakże to zwolnienie obowiązuje tylko do 31 grudnia 2023 roku.

Jak obliczyć limit zwolnienia dla nowo powstałych firm budowlanych?

Dla firm budowlanych, które rozpoczynają działalność lub dopiero zaczynają świadczyć usługi budowlane na rzecz osób fizycznych, obowiązuje pewien limit. Limit ten oblicza się proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym. Oto sposób, w jaki można obliczyć ten limit:

 

Limit = 20 000 zł / 365 dni x liczba dni od daty rozpoczęcia sprzedaży do końca roku

 

Jeśli obrót firmy budowlanej przekroczy ustalony limit, przedsiębiorstwo traci zwolnienie z kasy fiskalnej. Wówczas, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, przedsiębiorca musi zainstalować kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit.

Kasa fiskalna online dla firm budowlanych

Firmy budowlane muszą rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej online od lipca 2021 roku. Dobrą wiadomością jest to, że zakupione kasy fiskalne online można odliczyć w deklaracji VAT jako ulgę podatkową.

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej – podsumowanie

Kasa fiskalna dla firmy budowlanej nie jest zawsze obowiązkowa, ale wiele zależy od obrotów i okresu prowadzenia działalności. Firmy budowlane powinny dokładnie monitorować swoje obroty i regularnie sprawdzać, czy przekroczyły ustalony limit. W przypadku przekroczenia limitu przedsiębiorcy muszą szybko zainstalować kasę fiskalną i spełniać obowiązki wynikające z prawa podatkowego.

Kasy fiskalne online ułatwia prowadzenie ewidencji sprzedaży i jednocześnie pozwala na odliczenie ich kosztów. Przedsiębiorcy budowlani powinni również pamiętać o terminowym składaniu wniosków o zwrot kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej online, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, aby upewnić się, że przestrzegasz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kasy fiskalnej dla firmy budowlanej.