Porady

Kasy fiskalne online – czym różnią się od kas wirtualnych?

Kasy fiskalne online i kasy wirtualne możliwe są do wykorzystania przez podatników. Należy mieć świadomość tego, że są to dwa odrębne pojęcia, które przez wiele osób błędnie stawiane są na równym poziomie. Warto więc wyjaśnić, na czym polegają te różnice i jak wyglądają kwestie dopuszczalności stosowania.

Czym są kasy fiskalne online?

Dają możliwość skorzystania z funkcji zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy. Do tego użytkownicy mają do wykorzystania danych do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas. Chodzi tutaj o informacje, które są rejestrowane dla prowadzonej ewidencji. Do repozytorium trafiają także dane, które można nazwać ważnymi dla pracy kasy. W ten sposób użytkownicy mają trochę mniej pracy, która związana była do tej pory z ręcznym przekazywaniem najważniejszych wiadomości.

Mówiąc o tego rodzaju kasach, należy odwołać się do aktualnie obowiązujących przepisów, czyli:

  • art. 111a ust. 3 ustawy – określający sposób łączenia się kas z Centralnym Repozytorium Kas;
  •  art. 111 ust. 6a ustawy o VAT – określające sposób prawidłowego działania kas, dzięki czemu możliwe będzie m.in. prawidłowe ewidencjonowanie wszystkich danych;
  • art. 145b ustawy o VAT – informacje o tym, kto jest zobowiązany do tego, aby tego typu kasy koniecznie wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności. Wśród nich można znaleźć także rolników ryczałtowych.

Wirtualne kasy fiskalne – co to jest?

Jedna z najważniejszych kwestii to świadomość tego, że mają one specjalne oprogramowanie. Tego typu kasy rejestrujące — kto jest zobowiązany do ich wykorzystania na co dzień w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej — zostały opisane w art. 111b ust. 1 ustawy o VAT. Jest to propozycja, która ma stanowić korzystniejszą alternatywę dla tych osób, jakie do tej pory korzystały z kas rejestrujących.

Dzięki takiemu działaniu mają zmniejszyć się koszty związane z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zastosowanie tej nowoczesnej alternatywy ma także pozytywnie wpłynąć na przyspieszenie rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej, które odbywa się zawsze w czasie rzeczywistym.

Osoby, które chcą dokładnie zapoznać się obowiązkami nakładanymi przez zastosowanie kas wirtualnych, powinny zajrzeć do  § 6 ust. 1 ustawy o VAT. Opisane są tam m.in. wymagania techniczne, które musi spełniać wirtualna kasa fiskalna. Warto tam zajrzeć, ponieważ dzięki temu będzie można zapoznać się z informacjami na temat sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas.

Czy kasa online jest kasą wirtualną?

Nie każda kasa online jest kasą wirtualną. Chodzi bowiem o to, że nie każda sprzedaż może być zarejestrowana jako kasa wirtualna. Zapisy na ten temat można znaleźć w rozporządzeniach Ministra Finansów, który informuje o grupach podatników, ale także rodzajach czynności, które pozwalają na wykorzystanie kas mających specjalne oprogramowanie.

W obowiązujących przepisach prawa finansowego, znaleźć można aż 27 branż, które mogą pozwolić sobie na skorzystanie z tej nowoczesnej alternatywy. Ta alternatywa dostępna jest dla: sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; usług przygotowywania i dostarczania żywności (catering) dla odbiorców zewnętrznych; usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem.

Jest to tylko kilka przykładów. Wskazać należy, że każda z 27 propozycji ma odmienną sygnaturę PKWiU, która jest ważna dla osób reprezentujących tę branżę.

Dzięki tym informacjom można dowiedzieć się, że każda kasa wirtualna jest jednocześnie kasą online. Nie każdy ma jednak szansę na to, aby skorzystać z możliwości ich zastosowania. Jak już było mówione – może pozwolić sobie na to jedynie 27 branż. Podatnicy również muszą pamiętać, że nie ma możliwości rozszerzenia stosowania jej na inne usługi. Pozostałe kasy online mają na tyle dużą przewagę, że mogą zostać tak naprawdę wprowadzone przez pozostałą część przedsiębiorców.