Prawo

Kasy fiskalne online zrewolucjonizują handel w Polsce

Kasy fiskalne online

Kasy fiskalne online zrewolucjonizują handel w Polsce. W 2019 roku doszło do rewolucji w obszarze prawa podatkowego, a co za tym idzie, na rynku kas fiskalnych. W marcu została uchwalona ustawa nakładająca na przedsiębiorców obowiązek wyposażenia sklepów w nowy rodzaj kas fiskalnych, mianowicie kasy fiskalne działające w systemie on-line.

Ważne zmiany już w 2019

Zmiany obowiązujące od 1 maja 2019 roku mają na celu przede wszystkim pomóc w wykrywaniu oszustw podatkowych i wszelkich skarbowych niedociągnięć i nadużyć. Data wejścia w życie nowelizacji do ustawy nie jest datą ostateczną wprowadzenia nowych urządzeń na stanowiskach pracy. Obowiązek dostosowania standardów firmy do nowych uregulowań prawnych został rozłożony w czasie dla różnych grup podmiotów zajmujących się działalnością gospodarczą. Okres przejściowy potrwa do końca 2022 roku, tak więc od 1 stycznia 2023 obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line będzie obowiązkiem każdej firmy zajmującej się sprzedażą towarów bądź usług.

Harmonogram zmian do 2023 roku

W jakim czasie i kogo obejmą zmiany? Harmonogram zmian do 2023 roku rozkłada się następująco:

  • od 1 stycznia 2020 roku do wymiany kas zobowiązane będą wszystkie podmioty prowadzące działalność związaną z obsługą mechaniczną pojazdów, ich naprawą, wymianą opon oraz zajmujące się ich bieżnikowaniem czy też regeneracją, oraz prowadzące sprzedaż paliwa, oleju napędowego oraz gazu stanowiącego paliwo dla pojazdów. Według Ministerstwa właśnie w tej branży najczęściej dochodzi do nadużyć i manewrów fiskalnych niezgodnych z obowiązującymi przepisami
  • od 1 lipca 2020 roku: wszystkie hotele i pensjonaty oraz podmioty prowadzące działalność gastronomiczną
  • od 1 stycznia 2021: przedsiębiorstwa fryzjerskie i kosmetyczne oraz siłownie, prawnicy i lekarze prowadzący własną praktykę oraz przedsiębiorcy z branży budowlanej
  • od 1 stycznia 2023 do wymiany urządzeń fiskalnych na internetowe będą zobowiązani wszyscy ci, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób prywatnych

Główne zadanie kas fiskalnych online

Głównym zadaniem internetowych kas fiskalnych będzie przesyłanie danych do Centralnego Repozytoriom Kas, będzie to możliwe poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej, poprzez którą będzie dochodziło do wymiany informacji pomiędzy urządzeniem a rejestrem. Zadaniem rejestru oprócz kontroli będzie również gromadzenie danych do celów analitycznych. Równocześnie urzędnicy będą mogli kontrolować, czy przeglądy techniczne  urządzeń są wykonywane terminowo. Administratorem danych zgromadzonych w bazie CRK będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który równocześnie będzie odpowiedzialny za przekaz zgromadzonych danych do Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji finansowych i celno-skarbowych. Zastosowane zmiany będą miały również istotny wpływ na komfort pracy oraz ułatwią wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami.

Podstawowymi informacjami napływającymi z internetowych kas będą dane z paragonów. Będą to dane mówiące nie tylko o tym, na jaką kwotę opiewała transakcja, ale również gdzie i kiedy została zawarta oraz jaka stawką VAT została opodatkowana.

Z czym wiąże się obowiązkowa wymiana kas fiskalnych?

Obowiązkowa wymiana urządzeń niewątpliwie wiąże się z wydatkami, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy. W tej kwestii na przeciw firmom wychodzi Ministerstwo Finansów, które zapewnią, że dostosowanie formy do nowych wytycznych będzie częściowo refundowane. Każdej osobie prowadzącej działalność, która podlega pod nowe przepisu przysługiwać będzie ulga w postaci 90% cenny netto. Zwrot nie będzie mógł jednak przekroczyć 700 zł.

Kasy fiskalne nieposiadające możliwości pracy w trybie on-linę, wyposażone w zapis danych w formie papierowej zostały wycofane z rynku z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Obecnie mamy możliwość nabycia jeszcze kasy fiskalnej zapisującej dane w formie elektronicznej do dnia 31 grudnia 2022 roku jednak należy pamiętać, że nie mają one już możliwości wymiany pamięci, jak to miała miejsce w urządzeniach starego typu. Co ważne dla przedsiębiorców, kasy które obecnie są na wyposażeniu firm mogą być używane do końca trwania zezwolenia, które wydawane jest na 3 lata. Reasumując wszystkie urządzenia fiskalne działające na starych zasadach, zapisujące dane w sposób tradycyjny przestaną funkcjonować na polskim rynku w 2025 roku.