Prawo

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych dopiero od 1 października 2022 roku

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych coraz bliżej. Zgodnie ze zbieranymi danymi Polska jest liderem pod względem dokonywanych płatności bezgotówkowych, w szczególności zbliżeniowych. Społeczeństwo korzysta z wygody i szybkości tych rozwiązań, zapominając o istnieniu drukowanych potwierdzeń, ale przedsiębiorcy muszą pamiętać o wręczaniu każdemu klientowi dowodu zakupu. Właściciele myjni samochodowych od 1 października 2022 również będą zobowiązani do wydawania paragonów i posiadania kas fiskalnych. Ministerstwo finansów przedłużyło o 3 miesiące termin ich instalacji. 

Termin zwolnienia przesunięty

Ministerstwo Finansów 22 grudnia 2021 wydało rozporządzenie, na mocy którego zgodnie z §4 ustępem 1 pkt 2 literą m przedsiębiorstwa świadczące usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (…), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej zostały czasowo zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie to miało trwać do 1 lipca, ale z uwagi na spowodowane pandemią problemy z dostawą materiałów i urządzeń, zerwane lub zakłócone łańcuchy dostaw, ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło apele przedsiębiorców i wydłużyło termin na zakupienie i zainstalowanie kas fiskalnych.

Kogo od 1 października obejmie obowiązek?

Ministerstwo w komunikacie od razu poinformowało, iż termin nie będzie mógł być już więcej przedłużany. Sygnał ten jest pozytywną odpowiedzią na apele właścicieli i operatorów myjni samochodowych, ale jest także pewnego rodzaju przypomnieniem o zbliżającym się obowiązku. Dotyczy on, jak wspomniano w rozporządzeniu, wszelkich firm zajmujących się świadczeniem usług mycia samochodów, zarówno myjni ręcznych, jak i bezobsługowych i bezdotykowych.

Proszę nie odjeżdżać, pójdę po paragon

Taka sytuacja w myjni obsługowej od 1 października nie będzie dopuszczalna. Należy pamiętać o obowiązku niezwłocznego i natychmiastowego wydania dowodu zakupu, bezpośrednio zaraz po otrzymaniu zapłaty. Oznacza to, że kasa musi znajdować się w tym samym miejscu, co miejsce świadczenia usługi. Dlatego kasy obsługowe mogą korzystać z możliwości kas mobilnych, dostępnym przy każdym ze stanowisk, w szczególności w przypadku niewielkich firm. Natomiast duże zakłady, w których oferowana jest także usługi sprzedaży możliwy jest zakup i instalacji tzw. drukarki fiskalnej.

W myjniach z obsługą możliwe jest korzystanie z tradycyjnych kas fiskalnych, ponieważ to pracownik, operator kasy w momencie zapłaty za usługę będzie wydawał dowód zakupu. Myjnie obsługowe w dużej mierze mają dowolność w kwestii wyboru rodzaju zainstalowanej kasy (kasy online, kasy z papierowym zapisem kopii, kasy z elektronicznym zapisem kopii czy te wirtualne, w postaci oprogramowania). Ustawodawca nie określił żadnych wytycznych dotyczących rodzaju kasy. Obowiązek obejmuje zakup i instalację dowolnej kasy przed 1 października 2022.

Czy myjnie bezdotykowe zasypią przemoczone paragony

Minister rozwoju, pracy i technologii w swoim rozporządzeniu z 12 września 2021 określił wymagania techniczne dla kas rejestrujących, m.in.: kasę o zastosowaniu specjalnym, z której korzystać mogą myjnie bezobsługowe.

Przedsiębiorca nie może przenieść obowiązku rejestrowania transakcji i wydawania paragonu na konsumenta korzystającego z usługi, dlatego właśnie określono cechy specjalnych urządzeń. Kasy takie będą mogły być zgodnie z §5 ustępem 1 pkt 2 literą f umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. 

Kasa o zastosowaniu specjalnym, jak określa dalej rozporządzenie może zamiast drukowania paragonu w tradycyjnej formie papierowej, pokazać jego treść na wyświetlaczu. Czas, podczas którego klient ma się zapoznać z jego treścią nie może być krótszy niż 30 sekund lub paragon ma się wyświetlać do momentu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży.

Z perspektywy właściciela czy operatora myjni samoobsługowej oznacza to możliwość korzystania z e-paragonów, czy w przypadku faktur z ich elektronicznej wersji. Specyficzne warunki oraz stały dostęp wody i ciągła wilgoć spowodowała, że ustawodawca zezwolił na niewydawanie tradycyjnych papierowych paragonów, a sektor prywatny już tworzy dedykowane urządzenia dla myjni samoobsługowych.