Prawo

Aktualizacja: Od 1 kwietnia 2023 kasy fiskalne w myjniach samochodowych będą obowiązkowe

Obecnie coraz więcej się mówi na temat kas fiskalnych na myjniach samochodowych, wzrost zainteresowania zapewne wynikał z faktu, że od 1 października 2022 r. miało stać się to obowiązkiem. Termin ten został przesunięty z 1 lipca br. Jednak już wiemy, że Ministerstwo Finansów po raz kolejny przesunęło termin wdrożenia kas fiskalnych na myjniach samochodowych.                                             

Nowy termin zaplanowany został na 1 kwietnia 2023

14 września Ministerstwo Finansów, opublikowało projekt rozporządzenia, które ma przedłużyć termin wejścia w życie obowiązku posiadania kas fiskalnych w myjniach samochodowych. Decyzję tą ogłosił również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Termin ten był już raz zmieniany, początkowo obowiązek miał wejść w życie 1 lipca 2022 r. jednak, z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych oraz problemów przedsiębiorców z zakupem, oraz montażem kas fiskalnych nastąpiło przesunięcie terminu. Nowy termin został wyznaczony na 1 października 2022 r.

Według zapowiedzi miał być już ostateczny. Jednak jak już wiemy, również tego dnia nie nastąpi obowiązek wdrożenia kas fiskalnych na myjniach. Ministerstwo finansów ponownie dokonało odroczenia i nowy termin ustalono na 1 kwietnia 2023 r.

Przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na wdrożenie kas fiskalnych w myjniach samochodowych

Dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów, właściciele myjni samochodowych, zyskają kilka miesięcy na wdrożenie w swoich punktach usług kas fiskalnych. Decyzja Ministerstwa jest odpowiedzią na skargi przedsiębiorców.

Właściciele myjni samochodowych już w ubiegłym roku skierowali wiele wniosków do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z prośbą o działanie w tej sprawie. Wnoszono, o wydłużenie terminu, jako powód podawane były wysokie koszty wdrożenia, konieczność instalacji nowoczesnego sprzętu, brak gotowych rozwiązań oraz mały wybór dostępnych urządzeń fiskalnych.

W wyniku tego 6 maja br. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. Paliw, w trakcie którego przeprowadzono dyskusję oraz przedstawiono argumenty przedsiębiorców. Konsekwencją tego posiedzenia było utworzenie pisma do Ministra Finansów z najważniejszymi wnioskami przedsiębiorców a w szczególności z prośbą o wydłużenie terminu wprowadzanych rozwiązań.

Wynikiem tych spotkań było przesunięcie terminu z dnia 1 lipca br. na 1 października tego samego roku. Natomiast dzięki wysiłkom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dokonano kolejnego przesunięcia terminu, tym samym dając więcej czasu na wdrożenie nowych systemów na myjniach samochodowych.

Ewidencja sprzedaży w myjniach samochodowych dopiero od 1 kwietnia 2023

Przedsiębiorcy, nie podważali obowiązku instalacji kas fiskalnych w myjniach bezobsługowych, jednak przedstawiali ten proces jako niezwykle trudny i problematyczny. Argumentowali to faktem, że obecnie na rynku dostępny jest wyłącznie jeden model kasy fiskalnej, który byłby możliwy do wykorzystania w myjniach.

Kasa ta musi spełnić specjalistyczne wymagania techniczne. Nie musi posiadać wbudowanej drukarki do wydawania paragonów w formie papierowej, jednak konieczne jest by wyświetlała e-paragon przez co najmniej 30 sekund.

Montaż kasy fiskalnej tego typu przy każdym ze stanowisk na myjni jest niezwykle kosztownym przedsięwzięciem, w tym momencie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że na większości myjni tych stanowisk jest kilka, a nawet kilkanaście, przez co wdrożenie tego typu rozwiązania wiązałoby się z dużymi kosztami, dlatego też przedsiębiorcy skierowali do reprezentującego ich Rzecznika MŚP pismo, z prośbą o zmianę sposobu płacenia podatku.

Rzecznik rozwiązania te ma przedstawić Ministrowi Finansów, proponując instalację kas rejestrujących oraz wprowadzenie systemu opłat w zależności od ilości zużytej wody. Czy te alternatywy zostaną rozważone przez Ministra Finansów? Odpowiedź na to pytanie poznamy w ciągu kilku najbliższych tygodni lub miesięcy.