Porady Prawo

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online – nie wszystkich to dotyczy

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków, z którymi musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Nie da się ukryć, że wymiana sprzętu wiąże się z dodatkowymi kosztami, które podmioty gospodarcze będą musiały ponieść. Zgodnie z rozporządzeniem, każda z branż miała określony czas na wprowadzenie kasy fiskalnej online. Okazuje się jednak, że niektóre podmioty zostały z tego obowiązku zwolnione. Kiedy więc przedsiębiorcy nie muszą rezygnować z tradycyjnych kas fiskalnych z rejestrem papierowym?

Podstawą odpowiednie zinterpretowanie przepisów

Podstawą do stwierdzenia, kto zwolniony jest z obowiązku wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online, jest odpowiednie zinterpretowanie przepisów. Otóż wokół ustawy narosło wiele wątpliwości i niejasności. Tego roku, a dokładniej 2 lipca, wpłynął więc wniosek o sprecyzowanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do podatku od towarów i usług, a także doprecyzowania, kto obarczony jest obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej, na kasę fiskalną online. Wniosek ten został skierowany przed podmiot leczniczy, z wyszczególnieniem zakresu usług, w którym zawierają się świadczenia laboratoryjne w obszarze stomatologii.

Co więcej, świadczenia te są udzielane tylko i wyłącznie stacjonarnie, w ramach specjalisty zatrudnionego w oparciu o umowę cywilnoprawną. Wówczas jasno zostało stwierdzone, że w wyżej wymienionym przypadku, nie zaistnieje konieczność wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online.

Czy lekarze dentyści zatrudnieni na umowy cywilnoprawne zwolnieni są z obowiązku wymiany kas?

11 marca 2004 roku została przyjęta ustawa o podatku od usług i towarów. To właśnie w niej zawarty był artykuł o numerze 145b, który jasno wskazywał, że niektóre podmioty mogą skorzystać z wydłużonego terminu na wymianę kasy na kasę fiskalną online. Zgodnie z zapisami tej ustawy, z przedłużonego terminu mogli skorzystać podatnicy, który prowadzą swoją działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych jako lekarze i lekarze dentyści. Z ustawy tej jasno można więc wywnioskować, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, przy wykorzystaniu kas online, dotyczy usług, które są świadczone zarówno przez dentystów, jak i innych lekarzy. Nie można jednak powiedzieć, że znajdziemy w tej ustawie sformułowanie, mówiące o wymianie kas na kasy fiskalne online, przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy świadczą usługi medyczne w ramach umowy cywilnoprawnej.

Brak jasności w przepisach przyczyną wielu nieporozumień

Niejasne przepisy w zakresie podmiotów, które zobligowane są do wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online doprowadziły do pojawienia się wielu pytań i wątpliwości. Otóż nie można jednoznacznie zinterpretować poszczególnych punktów ustawy, które sugerowałyby, że obowiązek ten spoczywa tylko i wyłącznie na lekarzach i lekarzach dentystach, którzy prowadzą opiekę medyczną w ramach prywatnej praktyki lekarskiej.

Ciężko również wywnioskować, czy wymiana kas dotyczy również podatników, którymi są podmioty lecznice, zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnych, czy też sami właściciele podmiotów, które takowe usługi medyczne prowadzą. Pojawiło się więc wiele pytań, odnośnie do tego, czy podmiot leczniczy, który jest również wpisany do RPWDL, czyli rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, również takiemu obowiązkowi podlega, jeśli nie ma on zarejestrowanej prywatnej praktyki lekarskiej, a także nie widnieje w rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej.

W odpowiedzi można ponownie przytoczyć wspominaną już ustawę o podatku od towarów i usług, a dokładniej jej artykuł 145b. Znajdziemy tam już w pierwszym ustępie przepis, który jednoznacznie wskazuje na to, że obowiązkowi wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasę fiskalną online, podlegają tylko i wyłącznie te podmioty, które świadczą usługi z zakresu świadczeń medycznych, w ramach swoich indywidualnych praktyk lekarskich. Nie ma więc wzmianki, o lekarzach i lekarzach dentystach zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.