Porady Prawo

Usługi budowlane a posiadanie kasy fiskalnej — co mówią przepisy?

Usługi budowlane a posiadanie kasy fiskalnej — co mówią przepisy

Usługi budowlane a posiadanie kasy fiskalnej — co mówią przepisy? Zasady wprowadzające obowiązek posiadania kasy online ukazały się już 1 maja 2019 roku. Z tym dniem weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących i w sprawie odliczania  lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Co do zasady podatnicy mogą używać kas starego typu (tj. kasy z możliwością zapisu papierowego lub elektronicznego) do czasu  ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. Podatnicy prowadzący działalność w zakresie niektórych branż zostali jednak obligatoryjnie zobowiązani do wymiany tych kas na kasy w systemie online. Pierwotnie branża budowlana była zobowiązana wymienić kasę na nową do 31 grudnia 2020 roku. W związku sytuacją w kraju datę tę przesunięto na dzień 1 lipca 2021 roku.

Branża budowlana i obowiązek posiadania kasy online

Ważna data dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną pod ogólnym pojęciem usług budowlanych, które obejmują wiele dziedzin — wchodzi z dniem 1 lipca 2021 roku. W dzienniku Ustaw w wersji obowiązującej od dnia 23 lipca 2021 roku do 4 października 2021 roku czytamy, że artykuł 145 b o obowiązku wymiany kasy rejestrującej na kasę online zobowiązuje branżę budowlaną  na wymianę tych kas w podanym terminie.

Ogólne przepisy o ewidencji  sprzedaży i usług na kasie fiskalnej wynikają z zapisu art. 111 ust.1 z dnia 11 marca 2014 roku i zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani do prowadzenia takiej ewidencji z użyciem kasy rejestrującej. Zatem w myśl tego przepisu jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku posiadania i rejestrowania na kasie fiskalnej jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika usług. Dlaczego wspominam ten zapis?

W myśl nowych obowiązków, jeżeli nabywcą naszych świadczonych usług jest inny podmiot niż ten wymieniony w art. 111 ust. 1 to taka sprzedaż nie jest objęta obowiązkiem jej ewidencjonowania na kasie. Jeżeli świadczymy usługi dla firm, organizacji lub przedsiębiorstw to nie jesteśmy zobligowani do rejestracji transakcji na kasie fiskalnej. Czyli interpretując zapis nowego obowiązku posiadania kasy online musimy ją wymienić w przypadku, gdy świadczymy usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, natomiast gdy nasza działalność ogranicza się tylko do podmiotów gospodarczych, takich jak firmy czy organizacje publiczne, to ten zapis ustawy nas nie zobowiązuje do zakupu nowej kasy.

Kasa fiskalna w myśl art. 11 a ust 3 ustawy łączy się z Centralnym Repozytorium Kas za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w  sposób ciągły, bezpośredni i zautomatyzowany. Na bieżąco przesyła dane do centralnego rejestru kas i pozwala na domyślne ustawienie jego pracy i co ciekawe Repozytorium może zmieniać czas łączenia się z centralą i nie musi użytkownika o tym powiadamiać.

Czym kierować się przy wyborze kasy online?

Przy wyborze kasy fiskalnej powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę. Jednym z nich jest dostosowanie modelu do zakresu, w jakim będzie użytkowane  urządzenie, łatwość obsługi oraz wielkość i pojemność bazy danych. Niebagatelnym znaczeniem jest  jej wytrzymałość, ilość kodów PLU oraz możliwość współpracy z komputerem, wagą czy czytnikiem kodów.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań stanowiska pracy np. tereny usług budowlanych wymagają profesjonalnego podejścia do tematu. Dobrym rozwiązaniem może być użycie  specjalnego oprogramowania zainstalowanego na komputerze, który będzie obsługiwał ewidencjonowanie i rejestrację usługi.

Rejestracja kasy fiskalnej online

Pierwszym krokiem jest fiskalizacja kasy przy pomocy serwisanta. Fiskalizacja ma za zadanie połączyć  kasę z CRK umożliwiającym nam  przesyłanie danych przez  łącza internetowe. Fiskalizacja i rejestracja kasy są wykonywane automatycznie, przez co kasa jest od razu zgłoszona do kierownika urzędu skarbowego. Obowiązuje nas również obowiązek posiadania książki kasy.