Porady Prawo

Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja – co należy o tym wiedzieć

Zakup i użytkowanie kasy fiskalnej to obowiązek wielu przedsiębiorców. Proces ten obejmuje kilka istotnych etapów, takich jak zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego oraz jej fiskalizacja. Poprawne przeprowadzenie tych kroków jest istotne dla prawidłowego rozliczania się z fiskusem i uniknięcia potencjalnych kar. W tym artykule omówimy, jak poprawnie zgłosić kasę fiskalną i przeprowadzić jej fiskalizację, aby spełnić wszystkie wymagania prawne.

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego – krok po kroku

Pierwszym krokiem, który należy podjąć po zakupie kasy fiskalnej, jest jej zgłoszenie do urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Procedura ta wymaga wypełnienia formularza, w którym zawarte są podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy oraz samej kasy fiskalnej.

Formularz ten można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przesłać drogą elektroniczną. Warto zaznaczyć, że zgłoszenie kasy fiskalnej jest obligatoryjne i jego niedopełnienie może skutkować nałożeniem kar administracyjnych​.

Proces fiskalizacji obejmuje kilka kroków:

 • Przesłanie klucza publicznego kasy.
 • Zgłoszenie żądania fiskalizacji.
 • Przesłanie sumy kontrolnej programu pracy kasy oraz nazwy i numeru wersji programu pracy kasy.
 • Odebranie numeru ewidencyjnego.
 • Nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji.
 • Inicjalizacja pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz ich powiązanie.
 • Zerowanie wszystkich liczników kasy.
 • Nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz numeru ewidencyjnego.
 • Zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego.
 • Zapis kategorii kasy, jeśli program pracy kasy umożliwia łączenie różnych kategorii.
 • Wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji.
 • Zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego do Centralnego Repozytorium Kas.
 • Pobranie i zapis harmonogramu przesyłania danych w pamięci chronionej​.

Fiskalizacja kasy fiskalnej – najważniejsze informacje

Fiskalizacja to proces niezbędny do rozpoczęcia prawidłowego funkcjonowania kasy fiskalnej. Polega ona na jednokrotnym, nieodwracalnym przestawieniu trybu pracy kasy na tryb fiskalny.

Fiskalizacji dokonuje uprawniony serwisant, który po zakończeniu procedury wystawia odpowiednie zaświadczenie. Celem fiskalizacji jest m.in. zarejestrowanie kasy w Centralnym Rejestrze Kas, co umożliwia jej późniejsze prawidłowe użytkowanie i rozliczanie sprzedaży​.

Podatnicy, którzy:

 • zdecydowali się na dobrowolny zakup kasy fiskalnej online przy rozpoczęciu sprzedaży na rzecz osób prywatnych,
 • chcą dobrowolnie wymienić dotychczasową kasę fiskalną z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na kasę fiskalną online,
 • są zobowiązani do wymiany posiadanej kasy na kasę fiskalną online

mogą liczyć na uproszczony proces zgłoszenia i fiskalizacji kasy fiskalnej online, który nie wymaga dodatkowych działań ze strony przedsiębiorcy​.

Obowiązki po fiskalizacji – co należy zrobić?

Po zakończeniu fiskalizacji przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć kopię raportu fiskalnego do urzędu skarbowego. Należy to zrobić w ciągu siedmiu dni od dnia przeprowadzenia fiskalizacji. Raport ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonego procesu oraz dane identyfikacyjne kasy fiskalnej. Ponadto, przedsiębiorca musi zadbać o regularne przeglądy techniczne kasy, które powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata. Przeglądy te są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia i spełniania wymogów prawnych.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zgłaszania i fiskalizacji kasy fiskalnej może skutkować poważnymi konsekwencjami. Przedsiębiorca, który nie zgłosi kasy fiskalnej na czas lub nie przeprowadzi jej fiskalizacji, naraża się na nałożenie kar administracyjnych oraz utratę prawa do ulgi na zakup kasy.

Ponadto brak regularnych przeglądów technicznych może skutkować sankcjami oraz koniecznością ponownej fiskalizacji kasy​.

Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja. Podsumowanie

Proces zgłoszenia i fiskalizacji kasy fiskalnej jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozliczania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy powinni szczegółowo zapoznać się z wymogami prawnymi i terminami, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i sankcji. Regularne przeglądy techniczne oraz poprawne zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego to podstawowe kroki, które zapewnią zgodność z przepisami i sprawne prowadzenie działalności.