Porady

Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną?

Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną

Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną? Założenie własnej działalności gospodarczej wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Jednym z nich jest posiadanie kasy fiskalnej – czy jest konieczna? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, charakteru działalności i przedmiotu sprzedaży. Kto będzie musiał zakupić kasę od razu przy rozpoczęciu działalności, a kto po upływie czasu zależnego np. od zysków firmy? Jakie osoby są według prawa zwolnione z obowiązku rejestrowania przychodu za pomocą kasy fiskalnej?

 

Kasa fiskalna jako obowiązek – kiedy?

Na początek warto zapamiętać, że zagadnienie obowiązkowej kasy fiskalnej dotyczy tylko sprzedaży towaru lub usług dwóm grupom: osobom fizycznym, bez własnej działalności oraz ryczałtowym rolnikom. Nie dotyczy transakcji zawieranych z firmami, gdzie zawsze wydawana jest faktura. Wszystkie normy szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyróżnia się grupę produktów i usług, przy których oferowaniu kasa fiskalna jest obowiązkowa. Musi ją posiadać każdy, kto zakłada działalność skoncentrowaną wokół między innymi:

 • Sprzedaży: gazów w płynnie, silników spalinowych do napędzania pojazdów oraz części potrzebnych do silników, kontenerów, radia, telewizora, elektroniki, sprzętów telekomunikacyjnych, anten, aparatów fotograficznych, złota, srebra, platyny, płyt DVD, CD oraz nośników typu Pendrive, wyrobów tytoniowych, alkoholu (powyżej 1,2%) i napojów bezalkoholowych wymieszanych z piwem (gdzie występuje zawartość alkoholu powyżej 0,5%), perfum i wód toaletowych.

Wyjątkami są w tej sytuacji: motocykle, lampy elektronowe, części do aparatów fotograficznych, urządzenia przeznaczone do operowania obrazem i dźwiękiem, napoje bezalkoholowe i perfumy oferowane na pokładach samolotu.

 • Świadczenia usług: komunikacja taksówkami, naprawa pojazdów napędzanych silnikiem, naprawa motorowerów, wymiana opon lub kół, badania oraz przeglądy pojazdów z silnikiem, opieka medyczna, opieka prawnicza, doradztwo podatkowe, stacjonarna oferta gastronomiczna, catering zewnętrzny, fryzjerstwo, kosmetyka, kosmetologia, występy cyrkowe, sale taneczne, wesołe miasteczka.

  Wyjątkami są w tej sytuacji: miejskie, rozkładowe przewozy pasażerów, transport międzymiastowy i specjalizowany (np. do przewodu betonu czy chłodni), świadczenia osób niewidomych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), usługi notarialne.

Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną
Czy zakładając działalność muszę kupić kasę fiskalną?

Nieobowiązkowa kasa fiskalna ze względu na towar lub usługę

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na towar lub usługę jest inaczej nazywane zwolnieniem przedmiotowym. Obejmuje działalność pocztową, kurierską, notarialną, ubezpieczeniową i finansową. Do zwolnienia przedmiotowego zalicza się też sprzedaż nieruchomości i usługi osób niewidomych – z orzeczeniem niepełnosprawności, prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą lub z przynajmniej jednym również niewidomym pracownikiem.

Poza tym do czynności zwolnionych zalicza się:

 • usługi rolnicze i te dotyczące hodowli zwierząt (wyjątek: weterynaria)
 • dostarczanie energii elektrycznej i wody, a także uzdatnianie wody
 • oczyszczanie, odprowadzanie ścieków
 • zbieranie odpadów nadających i nienadających się już na recykling
 • zbieranie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz usługi z tym związane
 • czynności dotyczące unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
 • usługi telekomunikacyjne i elektroniczne
 • usługi noclegowe związane z obozowiskiem dzieci — dotyczy między innymi moteli, pensjonatów, hosteli i hoteli
 • działania komornika sądowego w związku z postępowaniem egzekucyjnym
 • usługi obrony narodowej i administracji publicznej
 • świadczenia wykonywane ze strony dowolnych organizacji członkowskich

 

Nieobowiązkowa kasa fiskalna ze względu na przychód

Drugi rodzaj zwolnienia z kasy fiskalnej nazywany jest zwolnieniem podmiotowym. Kryterium jest kwota przychodu – maksymalnie 20.000 złotych osiąganych w skali roku. Po przekroczeniu tej wartości obowiązuje już posiadanie kasy fiskalnej. Często więc w trakcie rozwoju firmy skutkującego w sukcesy i wzrost przychodu, następuje konieczność zakupienia kasy i zmiany sposobu rozliczeń. Zwolnienie wygasa po dwóch miesiącach od miesiąca przekroczenia wspomnianych 20.000 zł.

Aktualności – co jeszcze musisz wiedzieć?

U osób, u których do dnia wejścia aktualnego rozporządzenia wciąż spełnione były warunki do zwolnienia z obowiązku rejestrowania płatności przez kasę fiskalną, takie zwolnienie utraci swoją moc 1 czerwca 2019 roku. Warto też wiedzieć, że niezastosowanie się do wymienionych wcześniej przepisów grozi karą grzywny, mandatu i brakiem ulgi przy konieczności zakupu kasy. Takie ulgi są praktykowane i również regulowane przez zasady Ministerstwa Finansów. Istnieje możliwość odliczenia kwoty na kupno kasy fiskalnej od podatku. Nie może ona przekraczać 90% ceny netto zakupu kasy i musi zmieścić się w maksymalnie 700 złotych. Proponowana ulga jest okazją do wykorzystania dla wielu przedsiębiorstw działających zgodnie z obowiązującym prawem.