Porady Prawo

Obowiązek rejestrowania zakupów przy użyciu kasy fiskalnej przy sprzedaży sezonowej

obowiązek rejestrowania zakupów przy użyciu kasy fiskalnej

Zgodnie z obowiązującymi współcześnie przepisami, bez względu na to, czy podejmowana przez nas działalność odbywa się w sposób ciągły, przez cały rok, czy odnosi się tylko do sprzedaży sezonowej – mamy obowiązek rejestrowania zakupów przy użyciu kasy fiskalnej. Ale czy tak jest zawsze?

Co mówi prawo?

Prawo nie reguluje odrębnie kwestii związanych ze sprzedażą sezonową, dlatego odnosimy się do niej, biorąc pod uwagę przepisy ogólne, mówiące o obowiązku sprzedaży produktów na kasie fiskalnej, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców, świadczących sprzedaż na rzecz osób fizycznych i osób niezajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej. Polski ustawodawca przewidział jednak w przepisach prawa sytuacje, w których podmioty mogą być zwolnione z obowiązku sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Kryteria, umożliwiające ten proces możemy podzielić na dwie kategorie:

  • przedmiotowe
  • podmiotowe.

 

Kiedy mamy do czynienia z przedmiotowym zwolnieniem z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Ze zwolnieniem ze sprzedaży na kasie fiskalnej w sensie przedmiotowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonywanie czynności nie jest równoznaczne z obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. W rozporządzeniu ustawodawca wymienia te czynności, jako głównie te, związane z usługami świadczonymi przez hotele i pensjonaty. Mamy tutaj szeroki zakres usług, obejmujących usługi związane z zakwaterowaniem oraz usługi, które temu towarzyszą i są świadczone przez takie podmioty jak hotele, motele, pensjonaty czy domy turystyczne wyłącznie świadczone przez obozowiska dla dzieci. Wyłączeniu podlegają także niesklasyfikowane gdzie indziej pozostałe usługi, wiążące się z zakwaterowaniem, o ile zostały w pełni udokumentowane na fakturze.

 

obowiązek rejestrowania zakupów przy użyciu kasy fiskalnej
Zgodnie z obowiązującymi współcześnie przepisami, bez względu na to, czy podejmowana przez nas działalność odbywa się w sposób ciągły, przez cały rok, czy odnosi się tylko do sprzedaży sezonowej – mamy obowiązek rejestrowania zakupów przy użyciu kasy fiskalnej. 

Podmiotowe zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Wiąże się ono z przekroczeniem, zaproponowanego przez ustawodawcę, limitu sprzedaży. W 2019 roku tenże limit wyznaczono na kwotę 20 tysięcy złotych. Oznacza to, że z prowadzenia sprzedaży na kasie fiskalnej, zwolnione są osoby, których limit sprzedaży, wynikający ze sprzedaży towarów bądź usług (na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych) wyniósł maksymalnie proponowaną przez ustawodawcę na dany rok kwotę. Jeśli dany przedsiębiorca prowadzi działalność, zarówno dla osób fizycznych, rolników oraz dla tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, wówczas przy obliczaniu kwoty limitu sprzedaży w tej kwestii, bierze się pod uwagę jedynie dochód uzyskany na rzecz osób fizycznych i rolników.

 

Czy i kiedy możliwe jest zwolnienie spod wyłączenia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Minister Rozwoju i Finansów podał następujące kryteria, która uniemożliwiają wyłączenie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, mimo posiadania limitu sprzedaży poniżej zaproponowanych 20 tysięcy złotych:

  • dostawa wyrobów tytoniowych bądź też alkoholowych,
  • dostawa wyrobów, składających się z metali szlachetnych lub posiadających metale szlachetne w swoim składzie,
  • dostawa perfum,
  • w kwestiach, związanych ogólnie z wymianą walut (nie obejmuje to usług świadczonych przez banki),
  • w kwestiach związanych z kulturą oraz  z szeroko pojętą rozrywką (wstęp do wesołych miasteczek, na dyskoteki, sale taneczne czy przedstawienia cyrkowe).

Osoby, prowadzące działalność sezonową powinny wiedzieć, że jeśli w poprzednim roku sprzedażowych ich limit sprzedaży, wyznaczony na 20 tysięcy złotych, został przekroczony, to obecnie mają obowiązek prowadzić jej ewidencje przy użyciu kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Należy także pamiętać o stałym i bieżącym kontrolowaniu kwoty sprzedaży, ponieważ nieodpowiednie jej ewidencjonowania może wiązać się z poniesieniem sankcji prawnych, które w żadnym zakresie nie różnią się od tych, którymi obciążani są przedsiębiorcy, prowadzący ciągłą działalność. Należy pamiętać, że w świetle prawa osoby prowadzące działalność sezonową podlegają tym samym restrykcjom, co osoby prowadzące ciągłą działalność gospodarczą, zatem nie należy w żadnym zakresie bagatelizować przestrzegania przepisów.