Prawo

Interpretacja Ministerstwa Finansów w sprawie ulg na zakup kas online

Znana jest nam już interpretacja Ministerstwa Finansów w sprawie ulg na zakup kas online. Rozpoczęła się wymiana dotychczasowych kas fiskalnych na kasy nowej generacji. MF przedstawiło wyjaśnienia w sprawie możliwości odliczenia kosztów zakupu nowej kasy od podatku, co pozwoli podatnikom zaoszczędzić pieniądze.

Znana jest nam już interpretacja Ministerstwa Finansów w sprawie ulg na zakup kas online. Rozpoczęła się wymiana dotychczasowych kas fiskalnych na kasy nowej generacji. MF przedstawiło wyjaśnienia w sprawie możliwości odliczenia kosztów zakupu nowej kasy od podatku, co pozwoli podatnikom zaoszczędzić pieniądze.

 

Nowe kasy online z ulgą

Obowiązek posiadania kas fiskalnych online został wprowadzony przez nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług, potocznie zwanej “ustawą o VAT”. Zgodnie z zapisami tej nowelizacji, podatnicy prowadzący ewidencję przy pomocy kas online mogą odliczyć koszty zakupu kasy od podatku. Dotyczy to zarówno podmiotów, które zostały przepisami zobowiązane do stosowania ewidencji sprzedaży w taki sposób, jak i tych, które robią to dobrowolnie.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia teraz, że zasada to odnosi się również do podatników zobowiązanych na mocy ustawy do wymiany dotychczas stosowanych kas na kasy online. Ważną częścią tej grupy są na przykład firmy paliwowe, które dokonują już ewidencji swojej sprzedaży benzyny, stosując kasy z elektronicznym albo papierowym zapisem kopii. Zwykle przy przechodzeniu na te kasy firmy te skorzystały już z ulgi podatkowej, ale teraz — jak wyjaśnia ministerstwo — nie będą musiały zwracać wysokości przyznanych ulg.

 

Sześć miesięcy na wymianę kas na nowe

Zgodnie z przepisami, ulga, z której mają prawo skorzystać podatnicy przy wymianie kas będzie przysługiwała, gdy podmiot zakupi kasę w związku z pojawieniem się ustawowego obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia przy jej użyciu ewidencji sprzedaży w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Dla podatników oznacza to w praktyce sześciomiesięczny termin na nabycie wszystkich potrzebnych do prowadzenia ewidencji kas rejestrowych. Datą początkową tego terminu jest tu data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

 

Co zrobić, by odliczyć koszty zakupu kasy online od podatku?

Podatnicy, którzy są czynnymi płatnikami podatku od towarów i usług, powinni w celu odliczenia kwoty zakupu kasy od podatku, złożyć deklarację VAT.  Zgodnie z przepisami mogą wówczas liczyć na odliczenie 90 % kwoty zakupu bez podatku. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż 700 złotych. Przypomnijmy, że w związku z wprowadzeniem ulg na zakup nowych kas online, zmieniły się także wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnicy powinni pomniejszyć kwotę podatku o wysokość ulgi. Następnie, jeśli kwota zakupu jest wyższa od kwoty należnego podatku, to należy pomniejszyć podatek o wysokość kwoty ulgi, a pozostałą część wykazać do zwrotu na konto lub zwiększyć kwotę podatku, która zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy.

Nieco inna niż w przypadku płatników VAT jest sytuacja podatników rozliczających się ryczałtem. Tutaj, gdy kwota ulgi przewyższa kwotę należnego podatku, należy wraz z deklaracją złożyć do właściwego urzędu skarbowego wniosek o zwrot pozostałej części tej kwoty.

Należy także pamiętać, że podstawą do uzyskania ulgi jest dowód zapłaty całej należności za zakup kas. W związku z tym, choć istnieje możliwość skorzystania z ulgi również w przypadku zakupu kasy na raty, to by móc się o nią ubiegać, należy najpierw wszystkie raty spłacić.

 

Terminy wymiany kas fiskalnych

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła także terminy, które są przyjmowane za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby stosowania ulg. Są to:

  • 1 stycznia 2020 roku – dla branży motoryzacyjnej,
  • 1 lipca 2020 roku – dla branży gastronomicznej,
  • 1 stycznia 2021 roku – dla usług fryzjerskich i kosmetycznych.