Porady Prawo

Zmiany stawek VAT w 2019 – sprawdź aktualną kolejność

Zmiany stawek VAT w 2019 – sprawdź aktualną kolejność

W związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z kas fiskalnych muszą przeprogramować posiadany sprzęt  w taki sposób, aby wystawiane przez urządzenie rachunki były opatrzone właściwymi i aktualnie obowiązującymi literami A, B, C… w zależności od stawki podatku. Mimo, że same stawki VAT nie uległy zmianie, w nowym rozporządzeniu zmieniono kolejność, w jakiej prawodawca wymienia stawki.

 

Niewielka zmiana, wielkie zamieszanie

Choć wspomniana nowelizacja powoduje konieczność uaktualnienia programów kas fiskalnych, sama zmiana kolejności stawek VAT nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia samej rachunkowości. Podatek zostałby naliczony poprawnie, nawet gdyby przedsiębiorcy nie dostosowali swoich urządzeń, ponieważ same stawki nie uległy zwiększeniu ani zmniejszeniu, a zmieniły się tylko oznaczenia literowe. Nie zmienia to jednak faktu, że do zmian przepisów należy się dostosować.

 

Jak było dawniej, a jak jest teraz?

Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dziennik Ustaw 2013, poz. 363) wprowadzało do stawek VAT oznaczenia literowe od „A” do „G”, przy czym litera „A” oznaczała stawkę podstawową podatku, a literom od „B” do „G” prawodawca przyporządkował pozostałe stawki podatku, zwolnienie od podatku i stawkę 0%. Ten akt prawny został jednak uznany za uchylony w dniu 1 maja 2019 r. Obecnie obowiązuje już nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dziennik Ustaw 2019, poz. 816), w którym to w par. 6.1 pkt. 5 zmieniono oznaczenia literowe w ten sposób, że obecnie:

  • literze „A” – została przypisana stawka podstawowa VAT, która wynosi odpowiednio 22% albo 23%,
  • literze „B” – została przypisana stawka obniżona VAT, która wynosi odpowiednio 7% albo 8%,
  • literze „C” – została przypisana stawka obniżona VAT, która wynosi 5%,
  • literze „D” – została przypisana stawka obniżona VAT, która wynosi odpowiednio 0%,
  • literze „E” – została przypisane zwolnienie od podatku,
  • literom „F” i „G” – zostały przypisane pozostałe stawki podatku, w tym także wartość 0% (czyli tzw. zero techniczne), jeśli chodzi o sprzedaż opodatkowaną, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Okres przejściowy niedługo się kończy

Prawodawca wprowadził tzw. okres przejściowy, w którym to przedsiębiorcy mieli czas na dostosowanie się do zmian wprowadzonych przez zmianę przepisów. Mówi o tym art 59 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Dotychczasowe oznaczenia literowe stawek VAT mogą być stosowane przez przedsiębiorców do 31 lipca bieżącego roku, a nowe kasy fiskalne powinny być zaprogramowane zgodnie z nowymi zasadami już od 1 maja 2019 r. W przypadku zakupu nowych kas fiskalnych warto więc od razu sprawdzić czy urządzenie jest zaprogramowane w odpowiedni sposób.

 

Jak powinna być zaprogramowana kasa fiskalna?

W związku ze zmianą przepisów w raportach dziennych stawki VAT powinny wyglądać w taki sposób:

  • A – 23%
  • B – 8%
  • C – 5%
  • D – 0%E – zwolnione z VAT (skrót ZW)

Zmiany w systemie kasy fiskalnej może dokonać właściciel lub serwisant urządzenia. Jeśli decydujemy się na zakup nowej kasy fiskalnej warto sprawdzić jak ustawione są oznaczenia literowe stawek podatku VAT i w razie potrzeby — poprosić o ich aktualizację. Na rządowym portalu podatki.gov.pl należącym do Ministerstwa Finansów zadano pytanie odnośnie do możliwości korzystania z kasy fiskalnej z literą „G” przypisaną do zwolnienia z VAT. Ministerstwo przypomina, że według obecnie obowiązujących przepisów po 31 lipca 2019 r.  urządzenie, w którym zwolnienie od podatku nie będzie przypisane literze „E” należy wyłączyć z użytku.

Jak zmienić stawki w kasie fiskalnej?

Aby zmienić stawki w urządzeniu fiskalnym, jakim jest kasa, wykonaj dobowy raport zerujący, a następnie – raport sprzedaży na kodach zerujący. Po wykonaniu tych raportów postępując zgodnie z Instrukcją producenta kasy zamień kolejność stawek. W kolejnym kroku wykonaj ponownie raport dobowy zerujący i sprawdź, czy zmiany się zapisały. Na koniec wpisz zmiany wraz z datą w książce serwisowej i sprawdź, czy przypisano właściwe litery podatku według nowej matrycy do kodów w bazie towarowej.