Porady Prawo

Kasa fiskalna u mechanika? Od 1 stycznia 2020 roku kolejne branże z kasami fiskalnymi online

W Dzienniku Ustaw 2019, pozycja 675, ukazała się Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — prawo o miarach. Poza szeregiem różnego rodzaju zmian, które wprowadza ustawa jest też punkt o wprowadzeniu kas fiskalnych działających online, czyli takich, które zapewnią połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Jest to system informatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który ma za zadanie analizę danych spływających z kas fiskalnych online, tak aby zadbać o prawidłowe rozliczanie transakcji i wykluczenie możliwych nadużyć.

Kto i kiedy objęty będzie zmianami?

Art. 145b. pkt.1 Ustawy wskazuje jakie branże, w jakich terminach są obowiązane do zastosowania nowego typu kas. I tak od dnia 1 stycznia 2020 roku kasy online zaczną obowiązywać w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie oraz usługa wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych, oraz motorowerów także jest objęta tym terminem. Oprócz tego sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do silników spalinowych jest przewidziana do ewidencjonowania w oparciu o nowy rodzaj kas. Używane kasy w tych obszarach muszą być zamienione na nowe modele.

Następnym etapem wprowadzania nowego rozwiązania jest 1 lipca 2020 roku. Od tego momentu kasy będą obowiązywać przy świadczeniu usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Drugim obszarem objętym nowym systemem jest sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 nowym systemem będą objęte:

  • usługi fryzjerskie,
  • kosmetyczne,
  • budowlane,
  • w zakresie opieki medycznej lekarzy i dentystów,
  • prawników,
  • usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Pozostałe branże będą wchodziły w nowy system w momencie, kiedy wygaśnie homologacja na kasy poprzedniego systemu lub kasy przestaną funkcjonować z przyczyn technicznych i będą wymieniane na nowe.

Sposoby działania kas online

Kasy fiskalne online są nowym produktem na rynku dopasowanym do zmienionych przepisów. Komunikują  się w sposób automatyczny i ciągły z Centralnym Repozytorium Kas, gromadząc dane, analizując je i kontrolując. Aby tak się stało musi być zapewniony stały dostęp do internetu. Producenci nowego rodzaju kas fiskalnych przewidzieli różne rozwiązania, które mają zabezpieczyć właściwy przesył danych. W urządzeniach będą to porty LAN i obsługa komunikacji przewodowej, mogą także komunikować się z sieciami bezprzewodowo przy pomocy Bluetooth, GSM lub Wi-Fi. Paragony są systematycznie wysyłane do CRK i użytkownik nie  martwi o ich przechowywanie, a kopia zapisywana jest w lokalnej pamięci chronionej.

Podstawowe informacje o kasach online

Sam proces fiskalizacji kasy wykonywany przez autoryzowany serwis będzie powodował automatyczne wysłanie danych o właścicielu, które zostaną zapisane w CRK, przekazując zwrotnie numer ewidencyjny nadany przez system. Kasa fiskalna online zapisuje kopie paragonów drukowanych.

w wewnętrznej pamięci, do której użytkownik nie posiada dostępu. Kasy będą aktualizowane zdalnie przez producentów bez obsługi użytkownika. Kasa online powinna współpracować z odpowiednim terminalem płatniczym, przez co powinny być wyeliminowane błędy przy ręcznym wprowadzaniu kwot do terminala.  Kasa powinna drukować paragony papierowe a także tworzyć dokumenty elektroniczne nazywane e-paragonami.

Zakup kasy i ulga

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać osoby, które dokonują zakupu po raz pierwszy wybierając kasę online lub  są objęci obowiązkiem posiadania kasy online i powinni ją kupić zgodnie z terminami podanymi w ustawie. Kwota ulgi to 90% ceny netto zakupu kasy, ale nie może być wyższa niż 700 zł. Taki zwrot za kasę fiskalną online będzie przysługiwał na każdą kasę kupioną w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji.