Porady

Kasa fiskalna online – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Kasa fiskalna online

Kasy fiskalne online to nowość na polskim rynku usług. Niektórzy przedsiębiorcy już z początkiem roku muszą przestawić się na innowacyjny system sprzedażowy, a pozostałych usługodawców i sprzedawców zamiana do tej pory obowiązujących tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online ma zakończyć się w 2021 roku. Wprowadzenie kas fiskalnych online ma na celu rejestracje wszystkich dokonywanych transakcji sprzedażowo-usługowych, a nie tylko wybranych, celem odprowadzenia całkowitego podatku, a nie tylko częściowego.

Jaka jest podstawa prawna w zakresie wprowadzenia kas fiskalnych?

Należy wymienić kilka głównych ustaw, które obecnie regulują wprowadzenie kas fiskalnych online. Są to:

  • Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Ustawa Prawo o miarach.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. – Kasy rejestrujące.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Kiedy wprowadzimy kasy fiskalne i w jakich branżach?

Kiedy wprowadzimy kasy fiskalne i w jakich branżach?

  • od 1 stycznia 2020 roku:świadczenie usług z zakresu naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy i wymiany opon oraz sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu do napędu silników spalinowych.
  • od 1 lipca 2020 roku:świadczenie usług stacjonarnych placówek gastronomicznych, także działających sezonowo (nie dotyczy food-tracków) oraz sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych przeznaczonych na opał.
  • od 1 stycznia 2021 roku: świadczenia fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, usługi lekarskie, dentystyczne, prawnicze.

Do kiedy można używać starej kasy fiskalnej w lokalach gastronomicznych?

Maksymalny termin to 30.06.2020 r.

Czy przysługuje zwrot kosztów wymiany kasy fiskalnej?

Ustawa przewiduje zwrot kosztów w wysokości 700 zł netto, jednakże nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. Podatnicy pierwszy raz instalujący kasę fiskalną w formie online także będą mogli skorzystać z takiego odliczenia.

Czy trzeba mieć stały dostęp do internetu przy korzystaniu z kas fiskalnych online?

Tak, kasy fiskalne online tylko za pomocą internetu mogą łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas. Oznacza to, że w przypadku awarii łącza nie można prowadzić sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy działalność jest prowadzona w miejscu, gdzie nie ma dostępu do stałego internetu można uzyskać zgodę urzędu skarbowego na łączenie się z Centralnym Repozytorium Kas w innych, z góry ustalonych z urzędem skarbowym terminach.

Jak będzie wyglądał przegląd kas fiskalnych online?

Przegląd musi zostać wykonany przynajmniej raz na 2 lata, nowy jest sposób rejestracji wykonywanych przeglądów, informacja taka trafia także do Centralnego Repozytorium Kas. Kara za brak aktualnego przeglądu wynosi 300 zł od urządzenia.

Czy należy zachowywać dane z pamięci kasy fiskalnej online?

Tak, protokół odczytu należy dostarczyć do urzędu skarbowego w przeciągu 5 dni od jego wykonania.

Czy będzie obowiązywała nowa matryca stawek VAT?

Tak, zgodnie z nowym schematem wyglądają one następująco:

LITERA STAWKA
“A” 23%
“B” 8%
“C” 5%
“D” 0%
“E” zwolnienie od podatku
“F”, “G” pozostałe stawki

Jakie zagrożenia związane są z zakupem kas fiskalnych online?

Nie ma żadnych zagrożeń, pod warunkiem, że podejdziemy rzetelnie i terminowo do tego tematu. Najlepiej nie czekać z wymianą do ostatniej chwili, poświecić na ten proces trochę więcej czasu i zapoznać się z całą procedurą. Bardzo ważne jest, by ustrzec się przed oszustami, którzy mogą nam obiecywać tylko wymianę jakiegoś elementu w kasie lub zapewniać, że kupione jakiś już czas temu urządzenie nagle stanie się online.

Kto odpowiada za szkolenie pracowników obsługujących nowe kasy fiskalne?

Przedsiębiorca posiadający w swojej firmie kasy fiskalne online ma obowiązek przeszkolić pracowników, obsługujących te urządzenia z ich obsługi i koniecznie zwrócić uwagę na wystawianie paragonu fiskalnego. Pracownik na piśmie powinien zaświadczyć, że został przeszkolony i wówczas on ponosi odpowiedzialność, a nie sam przedsiębiorca.