Prawo

Kasy fiskalne online – czy muszą je mieć podmioty lecznicze

Kasy fiskalne online

Obowiązek wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online objął swoim zasięgiem większość branż. Nie da się ukryć, że dla większości przedsiębiorców, nie było to rozwiązanie zbyt korzystne i po prostu nie przypadło im ono do gustu. Mimo tego, że w ustawie wydanej przez Ministra Finansów, zostały sprecyzowane poszczególne grupy zawodowe, które muszą wywiązać się z tego obowiązku, wciąż wokół kas fiskalnych online pozostaje wiele wątpliwości. Jak więc wygląda sytuacja podmiotów leczniczych? Czy też muszą posiadać kasę fiskalną online?

Czy podmioty lecznicze muszą mieć kasę fiskalną online?

Grupy zawodowe, na które został nałożony obowiązek wymiany kas fiskalnych z tradycyjnym zapisem ewidencji sprzedaży, na kasy fiskalne online, można powiedzieć, że zostały jasno sprecyzowane. Niemniej jednak, podmioty lecznicze wciąż nie mają jasno sprecyzowanej sytuacji. Chociaż w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT, został nałożony na nich obowiązek stosowania kasy fiskalnej online od 31 grudnia ubiegłego roku- termin ten został przesunięty później na 1 lipca 2021 roku, sytuacja wciąż pozostaje niejasna.

Okazuje się, że ustawodawca w swoim rozporządzeniu odwołał się do pojęcia “opieki medycznej”, a także użył sformułowania przez “lekarzy i lekarzy dentystów”, co wciąż budzi wiele wątpliwości i pytań. Można jasno wywnioskować, że wspomniana już ustawa o VAT jasno odwołuje się do samego pojęcia usługi medycznej, to zastosowanie tego terminu jest niezwykle niefortunne. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w Polsce obowiązują także przepisy, które regulują wykonywanie działalności leczniczej, jak chociażby ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności medycznej, jednak nie odwołuje się ona do świadczenia usług opieki medyczne, a samo wykonywanie działalności leczniczej, może być prowadzone np. w formie praktyk zawodowej lub innego podmiotu leczniczego. Wówczas konfrontując ze sobą obie ustawy, może pojawić się pytanie, czy obowiązkowi prowadzenia ewidencji sprzedaży, z wykorzystaniem kas fiskalnych online, mają jedynie lekarze, nawet prowadzący swoją działalność w formie praktyk, czy obowiązek ten objął swoim zasięgiem także podmioty lecznice, które z kolei powierzają wykonywanie usług medycznych, pracującym dla nich podmiotom.

Z drugiej strony, można odwołać się do PKWiU, gdzie możemy znaleźć rozróżnienie działalności szpitalnej w odróżnieniu od praktyk, jednak nie ma tam wzmianki o świadczeniu usług opieki medycznej. Interpretacja ustawy o kasach fiskalnych online rodzi więc niemałe problemy z interpretacją, dla wielu podatników.

Podmioty medyczne to jednak nie lekarze

Wróćmy znów więc do ustawy o kasach fiskalnych online, gdyż do jej stosowania zostali zobowiązani lekarze wraz z lekarzami dentystami. Podmiot leczniczy jednak może prowadzić działalność w formie spółki określonej w prawie handlowym, w której zakresie świadczy usługi opieki medycznej, wykonywane przez zatrudnionych tam lekarzy. Łatwo można więc wywnioskować, że podmiotów leczniczych, obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę fiskalną online, nie dotyczy. Warto tu przypomnieć interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z czerwca 2021 roku. Wyjaśniała ono, że samo świadczenie usług z zakresu opieki medycznej przez lekarza i lekarza dentystę, w odniesieniu do osób fizycznych, które jednak nie prowadzą działalności gospodarczej, a świadczenia wykonywane są przez podatników lub podmioty zatrudniające osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do świadczenia tego typu usług, nie są objęte obowiązkowym ewidencjonowaniem swoich usług z wykorzystaniem kasy fiskalnej online.

Podsumowując i odpowiadając na pytanie: czy podmioty lecznicze muszą mieć kasę fiskalną online? Można powiedzieć, że jeśli dany podatnik, świadczy usługi z zakresu opieki medycznej, jednak są one wykonywane przez zatrudnionych w danej placówce lekarzy, ma wciąż pełne prawo do prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem tradycyjnych kas rejestrujących i nie jest zobowiązany do wymiany kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, na kasę fiskalną online.