Porady

Ulga na zakup kasy fiskalnej – nowości od 1 lipca

Ulga na zakup kasy fiskalnej

1 lipca mija termin, kiedy kolejne branże muszą rozpocząć stosowanie nowych kas fiskalnych online. Za zakup tego urządzenia można ubiegać się o przyznanie ulgi wynoszącej 700 zł. Istotne jest, aby do wniosku została załączona kopia raportu miesięcznego ze starej kasy. W rzeczywistości jest to całkowicie zbędne, ponieważ Urząd Skarbowy posiada dostęp do tych informacji zawartych w raporcie. Kasy online cechują się możliwościami automatycznego łączenia z serwerami Ministerstwa Finansów i natychmiastowego przekazywania danych. 

Ulga na zakup kasy fiskalnej. Kto musi stosować nowe kasy online od lipca?

Wraz z zapowiedzianymi zmianami już od lipca kolejne branże będą musiały rozpocząć stosowanie nowych kas fiskalnych pracujących w systemie online. Wiele osób zastanawia się jak zredukować koszty zakupu za pomocą ulgi na zakup kasy fiskalnej. Kasy fiskalne online muszą być stosowane od lipca przez:

 • zakłady fryzjerskie,
 • zakłady kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • firmy budowlane,
 • lekarzy i lekarzy dentystów, którzy świadczą usługi opieki medycznej.
 • kancelarie prawnicze,
 • obiekty zajmujące się poprawą kondycji fizycznej (dotyczy opłat za wstęp).

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej – jak to zrobić?

Zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie rozliczeń VAT, wynika jedna ogólna zasada, przedstawiająca, że czynni podatnicy podatku VAT posiadają możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty, którą wydali na zakup kasy rejestrującej sprzedaż. Istotne jest, że wartość odliczenia to maksymalnie 90% ceny urządzenia, jednak nie może przekroczyć 700 zł. Ulga powinna być rozliczona w deklaracji VAT.

Nie każda osoba prowadząca działalność musi być czynnym podatnikiem VAT. Mowa o osobach, które są zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Wówczas Urząd Skarbowy ma obowiązek dokonania zwrotu na rachunek bankowy podatnika, jednak siedziba banku musi mieć miejsce na terytorium państwa lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o ile jest członkiem. Urząd Skarbowy posiada 25-dniowy termin na zwrot. Kwestie związane ze zwrotem zostały uregulowane na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r.

Osoby lub przedsiębiorstwa, które nie są czynnymi podatnikami VAT zobowiązane są wówczas do złożenia stosownego wniosku. Musi być on przedłożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Musi to zostać dokonane wyłącznie w następnym miesiącu, po miesiącu kiedy rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej.

Jak wygląda wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej?

Wnioskując o zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku. Warto przygotować go w sposób umożliwiający uniknięcie późniejszego wzywania do uzupełnienia. W rezultacie we wniosku należy zawrzeć:

 • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe, numer NIP.
 • Podmioty zajmujące się świadczeniem usług przewozu osób i ich bagażu muszą także podać numer licencji zezwalającej na świadczenie tych usług, numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której będzie znajdowała się kasa rejestrująca.
 • Numer rachunku, na który powinien zostać dokonany zwrot.

Istotne jest również, aby zadbać o dołączenie stosowanych załączników:

 • kopia faktury za zakup kasy rejestrującej wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty za urządzenie,
 • kopia raportu fiskalnego za miesięczny okres, który został wykonany za pomocą kasy rejestrującej, co potwierdza prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • podmioty zajmujące się świadczeniem usług przewozu osób i ich bagażu muszą dołączyć kopię świadectwa przedstawiającego fakt dokonania legalizacji taksometru, który posiada zdolność do współpracowania z kasą. Musi on posiadać specjalne zastosowanie, które umożliwia prowadzenie ewidencji podczas świadczenia usług. Konieczne jest, aby był zintegrowany obudową wraz z kasą fiskalną online.

Podatnicy dziwią się, dlaczego nadal muszą dołączać raport fiskalny skoro urząd posiada go w swoim systemie. Jest to pozostałość po starych przepisach, które obowiązują w odniesieniu do poprzednich kas rejestrujących.