Porady Prawo

Przegląd kasy fiskalnej

Przegląd kasy fiskalnej

Przegląd kasy fiskalnej wykonywany jest przez serwisanta kasy, który został wpisany w książkę serwisową kasy oraz zgłoszony jako serwisant kasy do Urzędu Skarbowego. Tylko ta osoba ma prawo wykonać przegląd kasy fiskalnej, często nazywany przeglądem technicznym lub ustawowym. Wg aktualnego na dzień 10.01.2019 roku stanu prawnego przegląd kasy fiskalnej powinien być wykonywany co 24 miesiące. Pierwszy przegląd należy wykonać po 24 miesiącach od fiskalizacji kasy fiskalnej.

Podstawą prawną regulującą kwestie przeglądu technicznego jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 14 marca 2013 r.

Przegląd kasy fiskalnej – co wchodzi w skład?

Wg   § 34. 1.  w/w rozporządzenie obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

1) stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
2) stanu obudowy kasy;
3) czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
4) programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
5) poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
6) poprawności działania wyświetlacza klienta;
7) stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
8) stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy

Każdy przegląd techniczny według obowiązującego prawa należy zakończyć stosownym wpisem w książce kasy.

Przegląd kasy fiskalnej – ile kosztuje?

Ceny przeglądów kas fiskalnych są różne, ustalane są przez poszczególne firmy. Najczęściej jest to ok. 160-180 PLN netto, czasem trochę więcej, czasem mniej. Najczęściej jest tak, że wysokie koszty (czasem nawet bardzo wysokie) przeglądów kas fiskalnych stosują firmy, które na etapie sprzedaży kasy oferują najniższe ceny oraz całkowicie bezpłatne usługi instalacyjne tj. programowanie, szkolenie i fiskalizację. Warto skorzystać z usług firm, które na każdym etapie sprzedaży i obsługi kasy zapewniają rozsądne koszty – dzięki czemu na każdym etapie użytkowania kasy Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie – zapraszam na stronę www.sas24.pl oraz do kontaktu z doradcą – tel. 601 63 63 17.

Warto spojrzeć na koszt przeglądu w ujęciu miesięcznym – cena 170 PLN netto za przegląd techniczny kasy fiskalnej realizowany co 24 miesiące to zaledwie 7,08 PLN netto miesięcznie (ok. 0,24 PLN netto dziennie). Czy to dużo?

Bardzo często tyle dokładnie kosztuje utrzymanie wsparcia technicznego kasy fiskalnej, czyli to że firma wykonująca serwis kasy fiskalnej zapewnia: kontakt telefoniczny z serwisantem, możliwość zgłaszania problemów, uzyskania telefonicznego wsparcia i porad technicznych oraz wszelkich związanych z kasą fiskalną.